SiD

Høyre, som er opptatt av frihet og like muligheter, burde si ja til eggdonasjon | Gjertrud Nordal

  • Gjertrud Nordal (18), Unge Høyre
Jeg sliter med å forstå hvorfor Norge skal være et av få land i verden som fortsatt ikke tillater eggdonasjon, skriver Gjertrud Nordal (18).

Si ;D-innlegg: Dagens lovgiving er diskriminerende. Sæddonasjon og eggdonasjon må likestilles.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er ingen menneskerett å få barn, hverken for kvinner eller menn, men det kan oppleves ganske urettferdig og trist for dem som ønsker det og som av ulike grunner ikke har muligheten til å få det. Gjennom å åpne for eggdonasjon vil man gi dem flere muligheter.

Kvinner har ingen muligheter

Problemet med dagens lovgivning er at den er svært kjønnsdiskriminerende. Dersom du som mann ikke har mulighet til å få biologiske barn, kan du få hjelp ved at noen donerer sæd.

Dagens ordning har bidratt til et todelt helsevesen

Er du kvinne, finnes det i dag ingen muligheter. Sæddonasjon og eggdonasjon er ikke det samme, men forskjellene er ikke så store at det er grunn til at det ikke skal kunne likestilles.

Høyre må føye seg med flertallet

Bioteknologirådet gikk i 2012 inn for eggdonasjon, da de mente at eggdonasjon er en forlengelse av andre typer assistert befruktning som er lovlig, akseptert og støttet av myndighetene i dag. Flertallet ønsker at menn, kvinner, sæd- og eggceller skal behandles så likt som mulig i loven. Det burde Høyre, som et parti som er opptatt av frihet og like muligheter, også stille seg bak.

Gjertrud Nordal (18).

Norge blant de få

Jeg sliter med å forstå hvorfor Norge skal være et av få land i verden som fortsatt ikke tillater eggdonasjon.

Norske kvinner har i mange år reist til andre land for å få hjelp, noe som både er dyrt og har bidratt til et todelt helsevesen. Et helsevesen hvor de som har god råd, kan kjøpe hjelp, mens de med mindre råd ikke har de samme mulighetene.

To svært ulike inngrep

Jeg er også grunnleggende for surrogati, men jeg mener ikke at alle de som også støtter et ja til eggdonasjon, skal være for det samme. Det er noe av problemet med debatten, at man hele tiden skal sammenligne to svært ulike inngrep.

Prinsipielt sett går grensen mellom inngrepene ved å plante et fremmed egg i kvinnen som skal oppdra barnet og ikke involvere en tredje person. Det er langt flere etiske faktorer som gjør veien lang fra et ja til eggdonasjon til surrogati.


Les flere meninger om eggdonasjon her:

Les også

  1. 20 spørsmål du ikke har turt å stille om eggdonasjon

  2. Høyre bør snu om eggdonasjon. Motargumentene våre holder rett og slett ikke vann, skriver Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

  3. Far er like viktig som mor. Tillat eggdonasjon, skriver Helene Skjeggestad, kommentator i Aftenposten.

  4. Eira Bjørvik, stipendiat i medisinsk historie: 1953: «Sæddonasjon er en olympiade i løgn og sæddonorer en gjeng psykopater».


Hvordan nå målene sine?

Si ;D-psykolog Jørgen Flor gir råd! Her er noen av målene vi går gjennom og gir råd om:

– Begynne å trene mer
– Få bedre karakterer/jobbe mer med skolen
– Spare penger
– Bare spise godteri i helgene
– Legge seg tidligere

Hør med et klikk her:

Les mer om

  1. Bioteknologirådet
  2. Barn og unge
  3. Menneskerettigheter