SiD

Vi i nord er lei av å bli nedprioritert | Kathrine Blakstad

 • Kathrine Mari Pedersen Blakstad (18)
  Kathrine Mari Pedersen Blakstad (18)
  Harstad Natur og Ungdom
— Å reise miljøvennlig skal være enkelt, men i nord er det vanskelig, mener Kathrine Blakstad (18). Hun håper politikerne beslutter å bygge ut et tognett som kobler Nord-Norge til resten av landet.

Nordlendinger fortjener da på lik linje som resten av landet å kunne reise miljøvennlig?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

På Stortinget behandles det nå om vi skal igangsette arbeidet med Nord-Norgebanen. Dette har nordlendingene kjempet for i over hundre år. Vi trenger gode, klimavennlige, transportmuligheter i hele Norge, og vi i nord er lei av å bli nedprioritert. At det samtidig kuttes 4000 flyavganger på kortbanenettet, gjør det bare verre.

Tid er noe vi ikke har

En stor del av Norges klimautslipp kommer fra transport. Samtidig så er transporten der vi kan kutte utslipp enklest og raskest. Tid er noe vi ikke har. Fly er en av de mest forurensende måtene å forflytte seg på, og utbygging av bilveier, uansett hvor mange elbiler som kjører på dem, har mange andre miljø- og arealkonflikter knyttet til dem.

Det selvsagte svaret er tog. Ikke bare får man oppleve Norge og nyte utsikten, men å transportere folk og gods på skinner er den mest energi- og arealeffektive måten å reise på, og har absolutt lavest klimaavtrykk. Vinn-vinn-vinn.

Traseen som velges må ha minst mulig belastning på natur, matjord og reinbeiteområder. Det er allerede gjort en stor mengde utredninger og løsningene finnes.

Elfly kan være et godt alternativ til forurensende fly på kortbanenettet og vil bli et viktig virkemiddel for å knytte Nord-Norge sammen. Men hva med å knytte Nord-Norge til resten av landet?

Kathrine Blakstad (18) i Harstad Natur og Ungdom.

Vi er lei

Mens de andre steder snakker om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, øke kapasiteten og skaffe nye sovevogner, mangler en stor del av Norge tog i det hele tatt.

Å reise miljøvennlig skal være enkelt, men i nord er det vanskelig. Det er lange avstander, og det tar dager å reise fra Nordland til Finnmark. Å komme seg rundt uten å fly er nesten umulig, men vi fortjener da på lik linje som resten av landet å kunne reise miljøvennlig?

Nord-Norge er en del av Norge med mange muligheter, men da må staten prioritere oss. Vi ble lovet tog i 1922, og vi er ganske så lei av å vente.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Har du lest disse innleggene?

Les også

 1. Tomprat og skremselspropaganda fra Grønn Ungdom

 2. Vi må satse på kollektivtransport

 3. Kan ikke kvinner ta egne valg?

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Nord-Norge
 3. Norge
 4. Klimautslipp
 5. Nordland
 6. Tog
 7. Fly