SiD

Nå må kunnskapsministeren vise vei | Bork Johnson og Rebekka Stensbø

 • Bork Johnsen (18)
  Hordaland Unge Høyre
 • Rebekka Stensbø (21)
  Nestleder i Hordaland Unge Høyre
Nå er det på tide at kunnskapsminister Guri Melby (V) utviser handlekraft der regjeringen i altfor mange år har vært usynlig, skriver Bork Johnson og Rebekka Stensbø i Unge Høyre.

Hver fjerde elev som begynner på videregående skole, fullfører ikke innen fem år.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Alle elever er forskjellige.

Noen sitter med hånden i været hele timen og lengter etter større utfordringer. Andre klarer ikke å følge med fordi undervisningen går for fort eller blir for vanskelig. Samtidig lærer noen mest av å lese i en lærebok, mens andre har godt av at læreren underviser på tavlen.

På tross av disse forskjellene som gir oss elever helt ulike forutsetninger for å lære, får de fleste akkurat den samme undervisningen i skolen.

Dette er det største problemet regjeringen har å løse for å skape en skole tilpasset alle elever.

Må få riktig undervisning

En konsekvens av at vi elever har helt like skoletimer, er at noen av oss ikke klarer å følge med i undervisningen fordi den blir for vanskelig. Disse elevene har et sårt behov for et enklere undervisningsopplegg fordi de kan stå i fare for å stryke og i verste fall droppe ut av skolen. Én av fire elever fullfører ikke videregående skole innen fem år.

Frafallet i videregående skole må ned, og for å få det til må alle vi elever få den undervisningen vi trenger.

Et annet resultat av at vi får den samme undervisningen, er at de som mestrer skolen godt, møter for få utfordringer. Disse elevene mister lærelyst fordi undervisningen blir for enkel og taper mange skoletimer på å repetere ting de kan godt fra før. Nivåtilpasset undervisning vil gi dem mulighet til å lære mye mer på skolen, og de kan oppleve større mestring i mer utfordrende undervisningstimer.

Bork Johnsen (18), Hordaland Unge Høyre.
Rebekka Stensbø (21), nestleder i Hordaland Unge Høyre.

Gode resultater av nivåvalg

Nivåvalg i matematikk har vært prøvd på Strinda videregående skole i Trondheim. Som resultat falt andelen elever som stryker i faget fra mellom 10 og 15 prosent til nesten null. Elevene har de samme prøvene, men gjennomgår ulike ting og møter ulike utfordringer i timene.

En studie fra NTNU om nivåvalg i matematikk og naturfag har også gitt veldig gode resultater. Både de sterkeste og de svakeste elevene hadde positive opplevelser etter nivådelingen. Samtidig kunne lærerne tydeligere se hvilke elever som sliter mest i faget og gi dem enda bedre hjelp. Disse positive erfaringene viser hvorfor regjeringen bør gi alle elever nivåvalg i skolen.

Nå er det på tide at kunnskapsminister Guri Melby (V) viser handlekraft der regjeringen i altfor mange år har vært usynlig. I stedet for å dele oss tilfeldig inn i klasser må vi selv få velge hvilket nivå som passer best for vår utvikling. Da får vi endelig en skole tilpasset alle elever, og langt flere av oss kan gå ut av videregående med et vitnemål eller fagbrev i hånden.

Les også

 1. Ikke alle får sitte i det klasserommet med deg! | Henriette Borghov & Signe M. Krüger Birks

 2. La ulike type skoler konkurrere om elevene | Magnus Langsæter og Sven O.F. Christoffersen


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Undervisning
 3. Skolepolitikk
 4. Fagbrev
 5. Matematikk
 6. Utdanning