SiD

Plan Norge bør ta til seg kritikken og kutte ut kampanjer sentrert rundt kjendiser

 • Nora Selnæs (21)
  Nora Selnæs (21)
  Leder, Oslo Grønn Ungdom
Plan bør ta til seg kritikken som er kommet frem de siste dagene. Jeg håper at de kan komme opp med nye strategier for hvordan man kan engasjere flere i deres arbeid, skriver Nora Selnæs (21), leder av Oslo Grønn Ungdom.

Uavhengig av intensjonene ender Funkygine-kampanjen opp med å sende feil signaler.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Plan sier at de vil formidle virkeligheten på godt og vondt. Da bør de sørge for at disse nyansene kommer frem når kjendiser som Funkygine er involvert.

Jeg mener Plan gjør mye bra arbeid. Jeg opplever også at de stort sett er flinke til å formidle sitt arbeid på god måte. Nettopp derfor er kampanjen deres med Jørgine Vasstrand («Funkygine») problematisk, fordi den tyr til enkle virkemidler som dessverre ender opp med å sende helt feil signaler – uavhengig av intensjonene.

Fremstilling har betydning

Det kan være helt greit å involvere kjendiser i sine kampanjer. Men jeg frykter at når man velger slik blest, mister man noe annet – nemlig muligheten til å kunne endre hvordan vi snakker om og viser frem andre deler av verden.

Hvis kjendisene kommer mer i fokus enn de vi egentlig håper å hjelpe, er jeg usikker på hvilke nødvendige endringer vi vil se i lengden.

Ideen om at hvite kan redde Afrika fordi afrikanere ikke er i stand til å redde seg selv, er skummel. Dette er bevist gjennom mange tiår med feilslått bistand, handelspolitikk og vestlig dominans på den internasjonale arenaen.

Vi trenger penger her og nå. Men vi trenger også bedre forståelse av hvordan vesten selv opprettholder de systemene som gjør at Rwanda forblir såpass fattig.

For hvordan vi fremstiller andre mennesker har betydning. Det skaper og normaliserer ideer, tanker, relasjoner og handlinger. Som en bistandsaktør har Plan et spesielt ansvar ikke bare for å skaffe penger, men for å vise at andre mennesker er likeverdige oss, selv om de lever i forhold hvor «virkeligheten ofte er ille».

Det tror jeg Plan vet godt, selv om jeg ikke synes de svarer godt nok på hvordan de forvalter dette ansvaret i innlegget sitt.

Vi trenger nye strategier

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til argumenter som bygger mer på at man gjør noe fordi det «funker», heller enn fordi man genuint mener at det er den beste måten å gjøre noe på.

Nora Selnæs (21), leder av Oslo Grønn Ungdom.

For å sette det litt på spissen: Det funker ofte bedre å bruke hersketeknikk enn å være saklig i debatt, og det er lettere å være populistisk enn prinsippfast i politikken. Det betyr ikke at vi skal bruke disse taktikkene.

Plan bør ta til seg kritikken som har kommet frem de siste dagene. Jeg håper at de kan komme opp med nye strategier for hvordan man kan engasjere flere i deres arbeid. Strategier som ikke tyr til kampanjer mer sentrert rundt kjendiser enn dem man håper å hjelpe.

Plan sier at kjendiser bidrar til viktig arbeid. Nå bør Plan sørge for at det arbeidet kjendisene gjør, også gjøres riktig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Plan Norge
 2. Funkygine
 3. Jørgine Vasstrand
 4. Rwanda
 5. Kjendis
 6. Bistand
 7. Norge