SiD

Mange unge har mistet respekt for dem som kan bli syke

  • Simen Selnes Skevik (15)
    Simen Selnes Skevik (15)
Det er på tide at vi skjerper oss. Er det rett at noen skal ta konsekvensene av noen andres beslutning? skriver innleggsfortatter.

Vi trenger at voksne nå er gode forbilder.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg begynte å bruke munnbind på skolen for en stund siden nå. Jeg har fått mange spørsmål om hvorfor jeg bruker det. Tidligere fikk jeg småkommentarer og dumme spørsmål. Jeg følte rett og slett litt skam over noe jeg ikke burde føle skam over.

Det gikk over etter den første uken, men jeg får ennå spørsmål. Jeg dømmer selvfølgelig ikke dem som ikke bruker munnbind. Helsemyndighetene har sagt at det ikke er pålagt å bruke og dermed ikke strengt nødvendig.

Men i min situasjon er det litt annerledes.

Redd og sint

Flere i familien min er blitt syke med alvorlige sykdommer. Dette året har vært tøft. Og med pandemien hengende over oss har jeg vært både redd og sint. Det er ikke aktuelt at noen i min familie skal bli smittet.

Simen Selnes Skevik (15).

Andre familier har kanskje ikke like stor frykt for å bli smittet. Men se for deg hva du hadde følt hvis dine eldre foreldre eller besteforeldre hadde blitt smittet? Se for deg hva du hadde følt hvis din syke søster hadde blitt smittet?

Det at folk fortsatt ikke skjønner hvorfor noen bruker munnbind eller har med egen desinfeksjon på skolen, blir for dumt. Jeg trodde vi hadde vokst fra dette nivået.

Mistet respekt

Det virker derimot som mange ungdommer har mistet en stor del respekt, medfølelse og forståelse for andre.

Det virker som familieliv, omsorg og respekt for hverandre er blitt gradert til noe mindre viktig. Dette har ført til at flere ungdommer har mistet respekt, medfølelse og forståelse for andre. Videre har dette problemet smittet over til hvordan vi forholder oss til koronareglene gitt fra helsemyndigheter og skoler.

Det er på tide at vi skjerper oss. Er det rett at noen skal ta konsekvensene av noen andres beslutning?

Bare 15 år

Som ungdom vet jeg hvor viktig gode rollebilder er for oss. Jeg ber derfor særlig dere voksne om å gå foran som et godt eksempel. Dine sønner og døtre er bare ett steg unna å bli smittet av et livsfarlig virus. Er det noe dere fortsatt vil akseptere?

Jeg bør ikke være nødt til å forklare hvorfor du bør sprite deg etter du har holdt i et håndtak. Jeg bør ikke ha nødt til å føle ansvar for dem som ikke bryr seg. Jeg er bare 15 år.

Nei, jeg synes ikke du skal skremme barnet ditt til å følge tiltakene. Nei, jeg synes ikke du skal ta over ditt barns liv. Det jeg ønsker du skal gjøre, er å vise dem medmenneskelighet. Bry deg og vis interesse. Vis dem respekt.

Vis dem hva vi som bor i Norge, er blitt oppfordret til å gjøre for å hindre spredning av et virus som er farlig for mange eldre og alvorlig syke. Vær et godt forbilde. Da vil de lære. Da kan det bli forandring.

Og da kan kanskje denne kvalme pesten av et virus gå bort for godt.Les mer om

  1. Munnbind