SiD

Lagkamerat, AUF? | Hulda Holdtvedt

  • Hulda Holtvedt (18), leder i Oslo Grønn Ungdom
Er AUF sitt vedtak om utfasing av oljenæringen innen 2035 bare en spøk? spør Hulda Holdtvedt (18).

Si ;D-innlegg: Om avstanden mellom Ap og MDG er for stor til å samarbeide, bør den også være for stor mellom Ap og AUF.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Klimaretorikken til AUF henger ikke på greip.

AUF skriver i Aftenposten 14. august at Arbeiderpartiets politikk vil nå målene i Parisavtalen.

Det stemmer ikke. Ifølge Cicero ville politikken deres på sikt kuttet 342.000 tonn CO2 i året. For å nå målene i Parisavtalen, må vi kutte 800 000 tonn i året, og MDGs politikk er den eneste som er i nærheten av dette.

Oljeutfasing er ikke symboltiltak

AUF skriver videre at Ap er de eneste som kan klare å fase ut oljen og videreføre velferdsstaten samtidig.

Det er en grovt misvisende påstand all den tid Arbeiderpartiet ikke vil fase ut oljen før om mange tiår.

MDGs alternative statsbudsjett legger derimot opp til å nå målene i Parisavtalen, starte utfasingen av oljenæringen, styrke næringslivet og videreføre velferdsstaten.

«Man må ikke se seg blind på symboltiltak», mener AUF. Både AUF og jeg vet at oljeutfasing ikke er et symboltiltak.

Bare en spøk?

Oljeproduksjonen, inkludert eksport av olje og gass til andre land, ganger norske utslipp med ti. SSB fastslår at kutt i norsk oljeproduksjon er effektiv og nødvendig klimapolitikk.

AUF mener at Grønn Ungdom er lite konstruktive, og at vi grisetakler en lagkamerat når vi kritiserer klimapolitikken deres.

Dette faller på sin egen urimelighet: Det er Ap og AUF som har gjort det klinkende klart at de ikke vil ha oss med på laget, selv før vi har fått sjansen til å forhandle.

«Politisk sett er avstanden for stor», skriver AUF. Om avstanden mellom Ap og MDG er for stor til å samarbeide, bør den også være for stor mellom Ap og AUF. AUF har nemlig vedtatt å fase ut oljenæringen innen 2035.

Eller er 2035-vedtaket bare en spøk?


Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Klimapolitikk
  3. Klima
  4. Stortingsvalg 2017