SiD

Hvis kvinner kan lese, vil flere barn bli fem år | Natalie Marthinussen

  • Natalie Marthinussen (16)
Uten opprettholdelse av kvinners rettigheter i utviklingsland vil økonomisk og demokratisk utvikling hindres, skriver Natalie Marthinussen (16).

Si ;D-innlegg: Det er 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvorfor er det over 65 millioner jenter som ikke går på skole? Og over 15 millioner jenter under 18 år som årlig blir giftet bort?

Dette er fryktelige brudd på kvinners rettigheter. Det er et brudd på menneskerettighetene.

Flere kvinner enn menn

Når man ser på de 123 millioner menneskene som ikke kan lese mellom 15 og 24 år, utgjør kvinner 61 prosent av dem.

Et barn som er født av en mor som kan lese, har 50 prosent høyere sannsynlighet for å overleve sine først fem år enn et barn som ikke blir det.

De vil ha større sannsynlighet for å gå på skole, og de vil kunne lese og skrive. Dette vil igjen få flere barn i skoler, deretter flere i arbeid og føre til utvikling i et utviklingsland.

Men jentene blir fortsatt fratatt retten til å gå på skole, det burde jo ikke vært slik.

På verdensbasis blir en ung jente giftet bort hvert andre sekund. Vil en jente som ofte er under 15 år, gifte seg med en ukjent mann?

Vil den jenta ha barn, være uten utdannelse og gjøre husarbeid resten av livet? Mest sannsynligvis ikke, men det valget er ikke hennes.

Barnebrudene blir ofte utsatt for vold og overgrep, de blir isolert fra tidligere venner og familie og flyttet til et nytt sted, med en mann de kanskje aldri har møtt.

Barneekteskap fører også til avbrutt skolegang, liten inntekt og flere mennesker i fattigdom.

Styrk jenters kunnskap

Barneekteskap og manglende skolegang til jenter kan forebygges ved å styrke jentenes kunnskap om sine rettigheter, hjelpe jentene som er i faresonen for å miste retten til likestilling og like muligheter, og myndighetene må ta tak i det lokalsamfunnet jentene hører til.

Les også

Fjern muligheten for at barn kan gifte seg i Norge | Eivind Elverum

For å bekjempe disse bruddene på menneskerettighetene, må sterke holdninger forbundet med kultur og tradisjon endres.

Religiøse og tradisjonelle ledere i lokalsamfunnet må ville uttale seg om kvinners mange brutte rettigheter.

Lover mot barneekteskap og retten til utdanning må håndheves. Jenter må ha tilstrekkelige ressurser å støtte seg på hvis de finner seg i en faresituasjon.

Uten opprettholdelse av kvinners rettigheter i utviklingsland vil økonomisk og demokratisk utvikling hindres.

Dette vil føre til sirkel som ender i kvinnelige analfabeter, uten muligheter til utdanning og senere en jobb.

Disse samfunnene trenger kvinnene som aktive deltagere i samfunnet for at utviklingen som vil føre dem ut av fattigdommen, skal skje.

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og de er utrolig viktige byggesteiner i alle slags samfunn.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Barneekteskap
  2. Rettigheter