Oljealderen kan ikke vare evig

  • Omar Yagci (17)
Å stanse oljeleting betyr ikke å skru av kranen, skriver debattanten. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.

På samme måte som vi har tjent oss rike på olje og gass, kan vi tjene oss rike på fornybar energi.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

FNs klimapanel kom nylig med en fersk klimarapport. Enda en gang er beskjeden tydelig: Oljealderen kan ikke vare evig.

Men løsningen på klimakrisen ligger ikke kun i å gi oljeeventyret en slutt. Vi må også gi fornybareventyret en start.

Forente Nasjoner (FN) og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sier vi må stanse oljeletingen hvis vi skal klare å nå klimamålene hele veien til Paris. Det er et utrolig stort paradoks at dagens regjering sier den skal nå klimamålene samtidig som den deler ut flere titalls nye oljeletelisenser. Det henger ikke på greip.

Lyntempo

Selv om Norge må slutte å være en oljenasjon, kommer vi ikke bort fra at verden trenger energi. Men den energien må være grønn og fornybar – ikke grå og fossil.

Likevel jobber sterke krefter mot ulike fornybare energikilder. Partier som Rødt sier blankt nei til vindkraft på land og til havs – i en tid der verden trenger mer fornybar energi til å erstatte den fossile. Det er absurd.

Og skal vi nå klimamålene, kan vi ikke ha en regjering som reduserer tempoet i havvindsatsing, slik som dagens har gjort. Vi må bygge fornybarenergi i et lyntempo vi aldri har gjort før – med solkraft, energieffektivisering av vannkraftverk og ikke minst bygging av mer vindkraft, både på land og til havs.

Endre pengebruken

Å stanse oljeleting betyr ikke å skru av kranen. Det betyr kun å si nei til å lete etter nye områder å bygge oljeplattformer på. Disse plattformene kommer muligens til å vare frem til 2070, altså 20 år etter at verden skal ha null utslipp.

På samme måte som Norge har tjent oss rike på olje og gass, kan vi tjene oss rike på fornybar grønn energi. Det krever at vi slutter å bruke de store pengene på olje og gass, og at vi heller bruker dem på å bygge opp grønn energi. Men skal vi tjene penger på det, må vi selge energien.

Da må vi bygge strømkabler, som vi vet sikrer enorme utslippskutt og store inntekter. Et eksempel på det er utenlandskabelen NorthConnect, som ville ha kuttet to millioner tonn CO² hvert år og samtidig tjent oss 8,5 milliarder kroner.

Kan være i front

Jeg tror ikke at vi kan nå klimamålene våre uten å sørge for økonomisk vekst samtidig. Folk vil ikke akseptere at velstanden og velferden deres reduseres. Derfor trenger vi grønn vekst, der det skal lønne seg for folk og næringsliv å velge miljøvennlig. Men da må regjeringen ta oss ut av en oljeøkonomi og inn i en fornybar-økonomi.

Norge kan være i front. Gi oljeeventyret en lykkelig slutt og starte fornybarsamfunnet. Da trenger vi en regjering som har vilje og evne til å gjøre det nødvendige: Slutte å lete etter olje og bygge fornybarenergi i et lyntempo.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!