Trenger vi fortsatt Pride-parader?

  • Nora Rudjord
Holdningsendringer skjer ikke av seg selv, skriver debattanten. Bildet viser Pride-paraden i Oslo i 2021.

Kampen for likestilling er ikke enkel. Det har den aldri vært.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Pride handler om så mye mer enn å synliggjøre skeiv kultur, kjærlighet og mangfold. Det handler også om å hedre kampene som er kjempet, og å vise nestekjærlighet for dem som fortsatt kjemper sin kamp om retten til å elske.

Det er dessverre ikke gitt at enhver familie, hvert et samfunn og hvert et land aksepterer og anerkjenner skeiv kultur og mangfold. I 68 av verdens land er homofili kriminalisert, i åtte av disse landene risikerer du dødsstraff for å elske den du vil.

Norge bør derfor fortsette å være et foregangsland og bidra til å sende sterke signaler om at vi anerkjenner at det å elske er en menneskerett. Samtidig bidrar Pride til de holdningsendringene vi trenger nasjonalt og lokalt.

I Norge blir fortsatt personer utsatt for diskriminering, trakassering, forfølgelse og hets som følge av at de er seg selv og elsker den de vil.

Kampen for likestilling er ikke enkel. Det har den aldri vært, og det vil den nok dessverre aldri bli. For å få et samfunn som viser aksept og kjærlighet for alle og enhver, er vi avhengige av holdningsendringer.

Holdningsendringer skjer ikke av seg selv. De skjer når vi bruker stemmen vår, og når kunnskapsnivået i samfunnet økes. Vi er derfor nødt til å ta til å heve stemmen, og vi er nødt til å spre kunnskap. Ikke minst er vi nødt til å gå i Pride-parade og vise nestekjærlighet.

Happy Pride!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!