Hvorfor skal jeg straffes for at foreldrene mine ikke har høyere utdanning?

Jeg sitter ofte hjemme i over en uke og jobber med en prøve, for hverken mamma eller pappa har kompetansen som trengs for å hjelpe meg, skriver anonym elev. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Mange av medelevene mine får god hjelp til skolearbeidet hjemme. Jeg skulle ønske skolen hadde et tilbud for sånne som meg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I en verden hvor skoleprestasjoner ofte avgjør fremtiden vår, kan det være en stor hindring når elever ikke har tilgang til den nødvendige hjelpen og faglige støtten de ofte trenger hjemme.

Nesten alle elever føler på press på å gjøre det bra på skolen, men det er vanskelig å klare både å følge med på skolen og å sette seg inn i alt stoffet. Dette merker jeg veldig, da jeg selv er en av dem som ikke får god nok hjelp hjemmefra.

Jeg sitter ofte hjemme i over en uke og jobber med en prøve, for hverken mamma eller pappa har kompetansen som trengs for å hjelpe meg. All energien min går med til både å grue meg til prøven og å få stoffet til å sitte.

Flere fordeler

Jeg har venner med høyt utdannede foreldre med for eksempel realfagskompetanse. Det gir dem en stor fordel i skolen. For eksempel kan de få hjelp av foreldrene til å forstå det de ikke skjønner, eller det de ikke fikk med seg på skolen. Eller de kan få hjelp bare ved å snakke om faget sammen.

Når disse elevene får såpass mye hjelp fra dem hjemme, fører det til at de har en åpenbar fordel på skolen. Samtidig er elever som meg overlatt til oss selv. I en periode fikk dette meg til å miste motivasjonen og dermed ikke klare å yte mitt beste på skolen.

I en periode fikk dette meg til å miste motivasjonen og dermed ikke klare å yte mitt beste på skolen

Prestasjonene til elever som meg kan bli lavere, og vi kan få dårligere karakter som igjen kan føre til et dårlig selvbilde og lavere motivasjon.

Det som kanskje er vanlig for elever som meg, er å gå yrkesfag, men det er ikke så enkelt for en ungdom å vite hva man vil bli allerede på ungdomsskolen. Jeg valgte derfor å gå studiespesialiserende.

Tiltak fra skolen

Dagens ungdom blir kalt generasjon prestasjon. Ungdom har aldri hatt mer press på å gjøre det bra på skolen, og når elever med foreldre uten noen som helst utdannelse får dette presset, har vi ikke de samme mulighetene til å kunne lykkes like bra som andre.

For eksempel blir kanskje ikke realfagspoeng en mulighet for oss alle, og det kan bli vanskeligere å komme inn på studier fordi snittet dras opp av elever som har fått god hjelp.

Det er veldig viktig å si at disse problemene ikke nødvendigvis skyldes mangel på intelligens eller arbeidsmoral hos elevene det gjelder. Vi har rett og slett ikke tilgang til den faglige støtten vi trenger hjemme for å lykkes.

Jeg tror det er viktig at skolen jobber for at alle elever har lik tilgang til hjelp og støtte, uansett hvilken bakgrunn de har. Derfor burde flere skoler tilby ekstrahjelp etter skoletid til dem som ønsker å benytte seg av det. For eksempel kan de tilby hjemmeleksegrupper og prøvehjelp, slik at alle elever har lik mulighet til å lykkes.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!