SiD

Kultur er svaret!

afp000642018.jpg

Integrering krever mye mer enn språkopplæring.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Aftenposten skrev nylig at en del ungdom med arbeidsløse, somaliske foreldre mangler forbilder som kan motivere dem selv til å få seg jobb. I innlegget svarer inkluderingsminister Horne at språkopplæring er løsningen på at flere innvandrere skal få seg jobb. Hun sier også at arbeid er det viktigste for å lykkes med integrering, og det stiller jeg meg spørrende til.

Hva menes med inkludering?

Hva er det inkluderingsminister Horne mener med inkludering? At de skal jobbe for å gi noe til staten? Hvis de da har en jobb og sitter hjemme på fritiden og gjør ingenting, føler de seg da inkludert? Neppe.

Arbeid er en del av hverdagen for mange. Hvis det er som Horne sier, at arbeid er løsningen på inkludering, så betinger det at det er et godt arbeidsmiljø der alle blir inkludert. Hvis det ikke er det, vil man vel kanskje ikke ha så mye motivasjon til å fortsette i jobben?

Mange arbeidsplasser har dårlig arbeidsmiljø, og kanskje spesielt i yrker der det er behov for arbeidskraft. Dette viser at om arbeid er løsningen, vil det være mange som ikke blir inkludert.

Musikk og dans

Så hva kan da være løsningen? Hva kan samle mennesker fra forskjellige steder på samme plattform? Hvorfor kan alle minnes Mandela og hylle hans liv? Svaret er musikk og dans!

Jeg mener at en inkluderingsminister også skal ha fokus på det som foregår etter arbeidstid.

Jeg prater ikke om streng vestlig pardans der foten skal være rett plassert, men dans og musikk som alle kan delta i. Drar man til Afrika og får være med og danse til rytmiske trommer vil man nok fort føle seg inkludert. Mange tusen samles på Roskilde festivalen årlig, og det på samme grunnlag; for å høre musikk.

Når Afrikas befolkning hyller Mandelas liv ved å synge og danse, er det da noen som blir ekskludert fordi de ikke kan språket? Nei. Musikk og dans går under kategorien kultur. Innenfor den kategorien har man også andre elementer som kan være språkuavhengig.

Kultur er minst like viktig

Det som derfor bekymrer meg er regjeringens kutt på kultursiden. Det viser at de ikke er veldig opptatt av kultur, og for meg så viser det at de ikke er så veldig opptatt av hverken inkludering, eller alt som har ført mennesker sammen i tider med glede og sorg.

Språk er viktig for at man skal fungere i det norske arbeidslivet. Men jeg mener at en inkluderingsminister også skal ha fokus på det som foregår etter arbeidstid. Kultur. Fritidsaktiviteter. For hvis de føler seg inkludert igjennom kultur, er jeg sikker på at de har mer motivasjon til å lære seg norsk – og da vil de ha mer motivasjon til å komme seg ut i arbeidslivet!

Elias Glein Feragen (19)