SiD

Med et nikab-forbud vil Norge endre seg drastisk | Neha Kiyani

  • Neha Kiyani (17)

Si ;D-innlegg: For å si nei til økende fremmedfrykt, rasisme og høyrepopulisme, må vi akseptere forskjellene våre.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Å innføre et nikab-forbud er etter min mening å benytte den samme strategien som apartheidregimet.

Når du nettopp ankommer et velferdssamfunn som Norge med bakgrunn fra et utviklingsland, kan det medføre noen utfordringer.

Her har vi har våre norske normer, regler og grenser for sosial aksept. Å bo i vårt Norge innebærer at du er pliktig til å følge den norske lov uavhengig av religion, bakgrunn og etnisitet.

Toleranse er nøkkelen

Den viktigste nøkkelen til integrering er aksept. Det er å skape en aksept for den kommende samfunnsborgers tidligere kulturelle bakgrunn, å skape et rom for toleranse i loven.

Vi må lære samfunnsborgere at det er OK å ha en annerledes bakgrunn, men at det er viktig å kunne tilpasse seg den norske lov. Dette for at samfunnet vårt skal opprettholde suksessen vi har hatt.

For å opprettholde et fredelig mangfoldssamfunn må vi ha samfunnsborgere med ulike kulturer, perspektiver og etnisiteter. Dette kan loven sikre.

Dette innebærer at vi må akseptere at sikher skal gå med turban, at nonner skal gå med sine religiøse plagg, at muslimske kvinner som ønsker det skal gå med nikab - på lik linje med at andre samfunnsborgere skal få gå med jeans og t-skjorter.

Forbud truer demokratiet

Hvis vi skal si nei til økende fremmedfrykt, rasisme og høyrepopulisme, MÅ vi akseptere forskjellene våre.

Hvis vi som samfunn ikke kan akseptere at du og jeg går med ulike plagg og at vi i stedet lager forbud mot plagg vi misliker, er veien kort fra fredelig mangfold til uro.

Å innføre et forbud mot nikab vil etter min mening være å ta det første steget mot apartheidregimet. Etter et forbud vil det være lett å sette et annet, og innen en kort tid vil det frie demokratiske Norge drastisk endre seg.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om nikab-debatten:

Les også

  1. Inger-Margrethe Lunde: Universitetets ja til nikab er feigt

  2. Kjølstad og Wille: Menneskerettsdomstolen signaliserer: Norge kan trolig vedta nikab-forbud

  3. Erling S. Skaug: Bruk av nikab må begrunnes godt

Les mer om

  1. Nikab
  2. Integrering
  3. Rasisme
  4. Islam