Norges FN-ambassadør: Verden er som et fotballag. Vi har forskjellige posisjoner, men må spille sammen på lag

FN-ambassadør Tore Hattrem snakker i Generalforsamlingen i FN på vegne av Norge.

Tore Hattrem jobber som FN-ambassadør og sitter på Norges plass i FN når beslutninger skal tas. Nå svarer han på Si ;D-lesernes spørsmål.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hattrem har vært i utenrikstjenesten i 25 år. Noen høydepunkter fra CV-en inkluderer ambassadørpost i Afghanistan og Sri Lanka, topplederposisjon i Utenriksdepartementet og statssekretær for utenriksminister Børge Brende i Solberg-regjeringen.

Som FN-ambassadør er han relativt fersk. For knapt en måned siden flyttet han sammen med kone og barn til New York.

En av de første arbeidsoppgavene var å ta imot statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Børge Brende (H) og klimaminister Vidar Helgesen (H) i forbindelse med toppnivåuken i FN, der verdens ledere møtes årlig for å diskutere internasjonale spørsmål.

Her talte også Donald Trump i FN for første gang.

  • I denne nye Si ;D-spalten er unge mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene gjennom sosiale medier! (Se faktaboks)

Spørsmål: Hvordan ble du FN-ambassadør?

Svar: – Jeg var interessert i utenrikspolitikk allerede fra ungdomsskolealder. På videregående tok jeg fag innen samfunnsfag og historie. Senere kom jeg inn i UD-systemet, og da kan man søke i et internt søknadssystem på stillingene man føler seg kvalifisert for.

Etter å ha hatt ulike utenrikspolitiske poster i 25 år, søkte jeg stillingen som FN-ambassadør for et år siden.

Spørsmål: Hva er din akademiske bakgrunn?

Svar: – Jeg har hovedfag i statsvitenskap, med mellomfag i sosialøkonomi og semesterfag innen organisasjon og ledelse. I tillegg har jeg gått Befalsskolen.

Spørsmål: Hvordan startet du din karriere innen diplomati/utenriks?

Svar: – Jeg fikk plass på aspirantkurset i 1992, et treårig traineeprogram med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten.

Spørsmål: Hva er dine tips til ungdom som er interessert i slike typer jobber?

Svar: – Å følge med. Les om utenrikspolitikk og samfunnsspørsmål. Bli med i frivillige organisasjoner eller i politiske partier, engasjerer deg i samfunnsspørsmål. Gjør så godt du kan på skolen.

Samtidig er det viktig å huske at barn og ungdom modnes på ulike tidspunkt. Det er viktig ikke å gi opp.

Spørsmål: Hvilke topp tre kvaliteter bør en i din stilling ha?

Svar: – 1. Være flink med folk. Det er viktig å kunne snakke med alle slags type mennesker. Som diplomat skal du ivareta Norges interesser, og det er viktig å ha forståelse for at andre land gjør det samme med sine interesser. Det å kunne ha en god dialog med andre land er viktig som diplomat.

2. Forstå samfunnet. Dette går mye på det faglige. Det å forstå utenrikspolitikk, å forstå land, deres historie og kultur. Her viser det seg at all kunnskap er nyttig. Alt du har lært kommer til nytte.

3. Nysgjerrighet. Det å bevare nysgjerrigheten er en fin, grunnleggende egenskap. I utenrikstjenesten bytter man jobb hele tiden. Det som bør drive deg er det å lære nye ting, møte nye folk og å gjøre noe som er bra for andre enn deg selv. Får jeg legge til et punkt til?

4. Ikke være så opptatt av deg selv. Tenk heller at du skal gjøre en god jobb for ditt eget land og for andre. Tenk at det er den norske befolkningen du jobber for, heller enn deg selv.

Spørsmål: Har det å bli ambassadør i FN endret ditt syn på kulturforskjeller og på mennesker generelt?

Svar: – Absolutt! Det man lærer når man jobber mange år i utenrikstjenesten, er at vi er alle mennesker og vi har alle veldig mye til felles.

Neste uke skal vi intervjue Gry Elise Jacobsen, TV-produsent i Skal vi danse. Du kan sende inn spørsmål til henne allerede nå! Legg Aftenposten Si ;D til på Snapchat med denne koden eller brukernavn Aft.sid

Likevel, det er fortsatt forskjell på stater, og noe av det vi prøver å få til i FN-diplomati er å få stater til å samarbeide på tross av forskjeller, slik at vi alle kommer bedre ut enn vi ellers ville vært.

Vi kan tenke på verden som et fotballag: Alle har forskjellige posisjoner, men vi må spille sammen på lag.

Spørsmål: En av de første arbeidsukene dine bestod av toppnivåuken, der verdens ledere samles. Hvordan opplevde du det?

Svar: – Jeg var spent, jeg hadde jo bare vært FN-ambassadør i tre uker. Samtidig visste jeg at vi var godt forberedt, vi er en stor organisasjon, og FN-delegasjonen og UD hadde gjort forberedelser i mange måneder i forkant. Jeg var rimelig trygg på at dette gikk bra, og det gjorde det også.

FN-ambassadøren spør pent mot slutten av intervjuet om han får komme med en oppfordring til ungdommen:

– Følg med på hva som skjer i samfunnet og engasjer dere som ungdom. Ta ansvar og gjør så godt dere kan på skolen, men engasjer dere utenom skolen også, enten om det er i idretten eller i frivillig arbeid. Vær et menneske i samfunnet.

Les også

Forrige uke intervjuet vi Torleiv Rognum i samme serie: – Vi er et ombud for de døde


PSST! Neste uke møter vi Gry Elise Jacobsen som jobber som TV-produsent i Skal vi danse. Du kan sende inn ditt spørsmål anonymt via sosiale medier allerede nå!

Snapchat: Aft.sid

Instagram: Aftenposten_sid