Skolen skal være for de flinke også | Hannah Atic

Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D.


Vi ønsker oss en skole hvor alle elever får de utfordringene de trenger. Elever som sliter, skal få hjelp med en gang.

Men det er like viktig at de ekstra flinke elevene får utnyttet talentet sitt.

Dumt å sløse bort kunnskapen

Jeg er derfor helt enig med Kaja (15) som i Si ;D skriver at det er dumt å sløse bort kunnskapen til elevene ved ikke å gi dem nok utfordringer.

Både for Røe Isaksen og meg er et av høydepunktene i året de gangene vi er med og feirer elever som har deltatt i skolekonkurranser.

Her møter vi ungdommer som har fått lov til å følge interessen og talentet sitt, og det er fantastisk å se hvor flinke de er.

Opplæringsloven sier at alle elever skal få det Kaja ønsker. Også elever som presterer på høyt faglig nivå, som har spesielle talenter, eller har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene, skal få undervisning som er tilpasset dem.

Opprettet talentsentre

Vi vet at det de siste årene har vært stadig flere ungdomsskoleelever som tar fag på videregående nivå.

Dessverre vet vi også at det fortsatt ikke er alle skoler som er like gode til å hjelpe de ekstra flinke elevene.

Det vil vi gjøre noe med.

Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.

Videre ser vi på muligheter for å gi skolene mer kunnskap om hvordan de oppdager de flinke elevene

Videre ser vi på muligheter for å gi skolene mer kunnskap om hvordan de oppdager de flinke elevene, og hvordan de kan tilpasse opplæringen enda bedre for dem.

Vi har også opprettet fire talentsentre som gir faglig tilbud til elever som trenger større utfordringer i realfag. Dette er blitt en veldig populær ordning, og vi ser at mange ønsker å delta.

Vi skal jobbe for at alle skoler skal ta bedre vare på talentene enn det som gjøres i dag.


Her er innlegget til Kaja (15):

Les også

De sterke elevene blir ikke ivaretatt

Lar du deg engasjere i saker om skolen? Her er flere innlegg du kan lese: