SiD

Realfagene lærte meg viktigheten av å stille spørsmål som muslim | Faruk Turkkahraman

  • Faruk Turkkahraman (19)
Dersom jeg skulle satt forholdet mellom islam og vitenskapen i en balansevekt, vil jeg si at det også er ting islam har lært meg om vitenskapen, skriver Faruk Turkkahraman (19).

Si ;D-innlegg: Men hver gang jeg blir fascinert i realfagstimene, vet jeg også at det er en guddommelig kraft bak.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg går nå mitt siste år på videregående og har fordypning i realfagene kjemi 2, biologi 2 og matematikk S2 ved siden av fellesfagene.

Realfag har alltid vært mye mer utfordrende og tiltrekkende enn andre fag. Ikke bare faglig er jeg blitt opplyst av disse fagene, jeg er også blitt mer tolerant og moden.

Som en ung, muslimsk gutt som studerer realfag, har jeg fått et helt annet syn på verden, livet og mennesket.

På den ene siden finner jeg min tro, mitt livssyn som gir lys, viser meg vei og forteller meg at det alltid er håp. På den andre siden har jeg vitenskapen, det konkrete og beviste, som lærer meg å være kritisk og stille spørsmål.

Søk kunnskap

I tiden sammen med mine realfagslærere har jeg lært om mennesket. Jo mer jeg fikk vite, desto mer ville jeg lære og desto mer forsto jeg menneskenaturen. Vitenskapen har gjort meg mer tolerant og åpen for menneskers handlinger og uttalelser.

Er det en annen ting mine realfagslærere har lært meg, er det viktigheten og nødvendigheten av å stille spørsmål.

Jeg stiller spørsmål både om vitenskapen og min religion, og det irriterer meg veldig at folk blindt følger noe kun fordi flertallet gjør det.

Den aller første instruksen i islam var å lese, og det er akkurat det jeg gjør. Hvis det skulle være én ting hos muslimer som jeg irriterer meg over, så er det at jeg oppfatter at få søker kunnskap og stiller spørsmål.

Et eksempel er alle de som holder seg til sin muslimske tro kun fordi foreldrene gjør det. Jeg ønsker at muslimer skal søke kunnskap innad i islam selv, grave dypere og komme frem til at de på grunn av egen innsats har gjort seg kjent med troen og religionen sin.

Les også

Jente (15): – Det virker som om det er mer akseptert blant unge å håne kristne enn de som tilhører andre religioner. Hvorfor?

En guddommelig kraft

Dersom jeg skulle satt forholdet mellom islam og vitenskapen i en balansevekt, vil jeg si at det også er ting islam har lært meg om vitenskapen.

Min religion er en religion som står for fred og evig håp for Guds barmhjertighet og tilgivelse, og for meg står ingenting over min religions budskap.

Islam har, i motsetning til vitenskapen, lært meg at sannheten ikke er begrenset til det vi sanser og påviser konkret, men også til det vi ikke kan se, men fortsatt vet at er til stede.

Hver gang jeg i realfagstimene blir forført av hvordan det komplekse systemet er bygget opp, og hvordan alt dette er i balanse, vet jeg at det er en guddommelig kraft, en herskende kraft, som har satt sammen alt til ett.

Mange vil si at vitenskapen står på den ene siden og religionen på den andre, men for meg er det absolutt ikke slik det fungerer.

Religionen min og vitenskapen, sammen, gjør meg til et bedre og mer rettferdig menneske med respekt, tålmodighet og toleranse for enhver.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Flere unge meninger om religion?

Les også

  1. Jeg gjeninnmelder meg i Den norske kirke. Den kristne kulturarven må bevares, skriver Preben Dimmen

  2. Jeg vil ikke måtte nøle med å si at jeg er muslim, skriver Sarah Zahid

  3. Gud gir ikke mening, og himmelen høres potte kjedelig ut, mener Malin Nygård Solberg

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Religion
  3. Islam
  4. Skole og utdanning
  5. Forskning og vitenskap
  6. Ungdom