Norge trenger en nullvisjon for tap av matjord | Hulda Holtvedt

Det er ikke parkeringsplasser og boligfelt som kan mette folks mager når Norge ikke lenger får jordbruksprodukter servert på sølvfat fra utlandet, skriver Hulda Holtvedt (16)

Si ;D-innlegg: I dag er det Earth Day. La oss stikke finger'n i jorda.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Stortinget vedtok nylig et nytt mål for jordvern: Nedbyggingen av matjord skal begrenses til 4000 dekar årlig. Det er bra, men langt fra nok. Norge trenger en nullvisjon for tap av matjord.

Det er ikke parkeringsplasser og boligfelt som kan mette folks mager når Norge ikke lenger får jordbruksprodukter servert på sølvfat fra utlandet, skriver Hulda Holtvedt (16)

Vi importerer mer og merBare 3 prosent av Norges totale areal er jordbruksarealer, og den norske selvforsyningen er historisk lav. Likevel bygger vi hvert år ned flere tusen dekar (5.500 i fjor, red.anm.) med dyrkbar jord. Dette medfører en stadig økende import av mat og jordbruksprodukter til Norge – i en verden hvor matressursene allerede er knappe.

Selv om vi skulle klare å nå Stortingets mål, er 4000 dekar matjord årlig fortsatt mye å miste

Klimaendringene gir dårligere forutsetninger for jordbruk over hele verden. FNs klimapanel spår at mer ekstremvær, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørke føre til redusert matproduksjon, samtidig som matetterspørselen vil øke. Det betyr at Norge må innstille seg på å ta sin del av ansvaret for verdens matproduksjon.

Vi velger ofte asfalt

All erfaring peker dessverre mot at Norge sjelden når målene sine for jordvern, og at når det først står mellom åker og asfalt, har politikere en tendens til å velge sistnevnte. Men uansett hvor mye man liker asfalt, så er det ikke parkeringsplasser, kjøpesentre og boligfelt som kan mette folks mager den dagen Norge ikke lenger får jordbruksprodukter servert på sølvfat fra utlandet. Selv om vi skulle klare å nå Stortingets mål, er 4000 dekar matjord årlig fortsatt mye å miste.

Om vi skal ha jordbruk i Norge i fremtiden også, kan ikke denne utviklingen fortsette. Vi trenger et forbud mot omdisponering av matjord dersom jorden som bygges ned ikke erstattes av andre jordbruksarealer. Norge kan ikke fortsette å stole på at andre land skal produsere maten vår for alltid.


Mer om miljø?

Vi lyser opp tomme rom og kaster halve middagen hver dag:

Les også

Vi er som parasitter

Hulda Holtvedt har skrevet hos Si ;D før:

Si ;D har egen podkast!

Abonnér på den i iTunes ved å trykke her.

Ung og jødisk i 2016 — episode 13

Er antisemittisme et problem i Norge i dag? Rachel Mizrachi (20) og Yuval Regev (19) deler sine erfaringer. Mizrachi turte aldri å fortelle lærerne om jødehetsen hun opplevde på skolen. Hun var redd for offerrollen. Hør episoden her:

Les også

Her kan du høre alle Si ;D-podkastene!

Følg Aftenposten Si ;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid).

Hulda Holtvedt (16)