– Det er tabu for gutter å skrive. Vi vil ikke ha oppmerksomheten.

  • Svein Olav Sæter
– Jeg følte jeg måtte ta til motmæle, sier Simen Blankenborg Berge (18), som har skrevet om å være homofil på bygda.

Kun ett av tre Si ;D-innlegg er skrevet av gutter. – Et problem, mener Fritt ord-direktør.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

– Vi bryr oss ikke så mye og tar ting mer som det kommer. Det er kanskje noe med den latskapen. Vi gidder ikke å bry oss, sier Håkon Sturød (18), som selv aldri har skrevet et debattinnlegg.

– Jeg føler at hvis man skal skrive, må man ha noe man brenner for, og ønske en forandring. Jeg føler ikke at jeg har det, sier 18-åringen.

Overvekt av jenter

Håkon Sturød (18)

En gjennomgang av innleggene som ble publisert på Si ;D fra januar til august 2018, viser at cirka 70 prosent av innleggene er skrevet av jenter.

– Tendensen har vært den samme over lang tid, bekrefter Si ;D-ansvarlig Ingvild Berg.

Hun har jobbet blant annet med ungdomsdebatt i Aftenposten siden 2012.

– Vi vil gjerne at flere gutter skriver til oss for å få en jevnere balanse, og vi forsøker å lokke dem inn i spaltene. Men de aller fleste debattinnleggene vi får tilsendt, skrives av jenter, sier hun.

Trykkoker som lettere åpner seg

Jakob Opland (18)

– Kanskje jenter føler mer press og er opptatt av å få det ut, sier Jakob Opland (18), som heller aldri har skrevet et debattinnlegg.

– Jeg tror jenter har lettere for å åpne opp. Gutter synes det er mer skummelt å skrive. Sånn tror jeg bare gutter er, vi stenger ting litt inne, sier Opland.

Han er usikker på hvor viktig det er å få meninger på trykk.

– Når man skriver, er det ikke så mange som bryr seg. Jeg tror ikke et lite innlegg har så mye effekt, sier 18-åringen.

– Tabu å skrive

– Jeg følte at jeg måtte ta til motmæle, sier Simen Blankenborg Berge (18), som tidligere har skrevet til Si ;D om å være homofil på bygda.

Han mener stigma rundt oppmerksomheten man får, kan hindre andre gutter fra å gjøre det samme som ham.

Simen Blankenborg Berge (18) har skrevet til Si ;D om å være homofil på bygda.

– Jeg vil si det er forholdsvis tabu for gutter å like å skrive, og enda verre er det å sende inn en tekst og få oppmerksomhet for det. Jeg tror gutter rett og slett ikke ønsker denne typen oppmerksomhet, forteller Berge.

Han tror mange gutter har mye de brenner inne med, men at stigmaet legger begrensninger.

Forvrengt gjenspeiling

Knut Olav Åmås (51), direktør i Fritt Ord og tidligere debattredaktør i Aftenposten, mener overvekten av jenter er et problem.

– Debattflatene gjenspeiler ikke befolkningen generelt, og dermed vet vi ikke om samfunnsdebatten gir et dekkende bilde av holdninger, meninger og kunnskap i samfunnet, sier Åmås.

Han har likevel ikke noe godt svar på hvorfor det er slik.

– Kanskje unge jenter er mer samfunnsengasjerte enn gutter? Eller modigere? Jeg aner ikke.

Menn sier mer ja uten å ha greie på saken

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

På debattarenaer som har eldre deltagere enn Si ;D, er kjønnsbalansen motsatt – mennene dominerer. Åmås forklarer dette med at flere menn enn kvinner sitter i maktposisjoner.

– Menn kan også tidvis virke mer glad i krass debatt enn kvinner, sier de som redigerer debattflatene. Kvinner er dessuten flinkere til å si nei hvis det er noe de ikke har god nok greie på, mens mennene sier ja, påpeker Åmås.

Han mener også debattinnlegg har reell påvirkning på folk.

– Min egen erfaring er at man faktisk har innflytelse ganske ofte. Man blir lest, og selv om det ikke fører til noe umiddelbart, skjer det ting over tid.