SiD

Studiespesialiserende bør avskaffes | Alida Domaas

  • Alida Domaas (20), 2. nestleder, Industri Energi Student
Det er et samfunnsproblem når en som ønsker å studere yrkesfag blir frarådet det fordi de er for teoretisk smarte, skriver Alida Domaas (20).

Si ;D-innlegg: Det er et samfunnsproblem at få mestrer et praktisk yrke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I 1974 ble loven om videregående opplæring vedtatt, og studieforberedende og yrkesfag ble slått sammen til en og samme skole. Men skillet er der fortsatt. Studiespesialiserende gir teoretisk kunnskap som kan brukes til å søke videre studier, mens yrkesfag gir praktisk erfaring som bidrar til jobbmuligheter etter endt utdanningsløp.

Handler om å få muligheten

Opp gjennom årene har jeg beveget meg fra å ville bli sykepleier til et ønske om å bli patolog. Til slutt endte jeg opp med å studere til ingeniør i fornybar energi. Det var ikke gitt.

Jeg har nemlig aldri koblet en elektrisk krets eller vurdert byggematerialer for energieffektivitet. Det fikk jeg aldri muligheten til. Hverken på ungdomsskolen eller på studiespesialiserende.

Alida Domaas

Mange fullfører ikke påbegynt grad på universitet eller høyskoler. Det et problem at ingen fag på studiespesialiserende er rettet inn på den praktisk delen av en rekke yrker. Dette fører til at mange velger studier de ikke er helt sikre på hva går ut på. En avskaffelse av studiespesialisering til fordel for en linje med både teoretiske og praktiske fag vil bidra til at flere tidligere i utdanningsløpet kan velge sitt drømmeyrke.

Skaper forskjeller

At praktiske fag er forbeholdt yrkesfag, er også med på å bygge opp et skille mellom yrkesgrupper. Det er et samfunnsproblem når personer som ønsker å studere yrkesfag, blir frarådet det fordi de er for teoretisk smarte og har for høye karakterer.

Det er skillelinjer som blir med til arbeidslivet og påvirker synet vårt på mennesker som har helt nødvendige jobber. Når en person som har gjennomført fem år med teoretiske ingeniørstudier på universitetet, automatisk blir sett på som mer verdt og kompetent enn en fagarbeider som har 40 års erfaring med drift, vedlikehold og ombygging av maskiner, er det et sykdomstegn i arbeidslivet.

Likeverdig samarbeid

I årene fremover kommer vi til å trenge et bredt spekter av kunnskap for å bygge næringer som kan bidra til verdiskapning og nytenkning. For å få til dette, må studiespesialisering avskaffes til fordel for en linje som gir elever større innsikt i den praktiske delen av et yrke.

Vi har ikke råd til å miste dyktige fagarbeidere fordi de ble sett på som for smarte, eller miste dyktige ingeniører fordi de ikke fikk innsikt i yrket før studiehverdagen slo til. Fremtidens teknologiske løsninger kommer ikke til å se dages lys ved at ingeniøren og yrkesfagarbeideren blir sett på som ulike. De skapes i et likeverdig samarbeid.

Les også:

Les også

  1. Ingenting gjør meg stoltere enn å kunne si: «Dette lagde jeg!» | Marte Andrine Aschim Gundersen

  2. Vinner av skrivekonkurranse: «Hva hadde skjedd om jeg gikk studiespesialisering?» | Waheed Ahmed Sheikh

  3. Yrkesfag: «Du tjener sykt mye penger og har det sykt moro mens du gjør det» | Axel Stautland

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Studentliv
  3. Skole og utdanning
  4. Høyere utdanning