Bioteknologiloven endres – og godt er det | Maria Bonita Igland

  • Maria Bonita Igland (21)
Kvinner blir igjen pekt på som en gruppe med et moralsk kompass som må veiledes av andre, skriver Maria Bonita Igland (21), feministisk leder i Sosialistisk Ungdom.

Selvbestemmelsen skal ligge hos kvinnen, ikke konservative sjeler.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

De siste dagene har bioteknologiloven ført til glovarm temperatur i samfunnsdebatten. I går, etter endeløse timer på Stortinget, skrev norske politikere historie i kampen for kvinners råderett over egen kropp. Et flertall på Stortinget gikk inn for å tillate assistert befruktning, eggdonasjon, tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. Det er jeg takknemlig for.

Må kvinner veiledes av andre?

Gjennom hele min politiske oppvekst har abortloven vært under angrep. Jeg var 14 år da debatten om reservasjonsrett kom på banen. Siden har jeg brukt alle mine år i Sosialistisk Ungdom til å forsvare abortloven mot KrFs innskrenkninger. Denne dagen markerer et viktig veiskille i kampen for kvinners rettigheter.

Kampen for råderett over egen kropp handler om retten til å bestemme over eget liv. Selv i 2020 er abort og fosterdiagnostikk kontroversielle temaer, og det merkes på måten KrF har mobilisert sitt apparat mot endringene i bioteknologiloven. Retorikk om sorteringssamfunn og samvittighet resirkuleres nok en gang. Kvinner blir igjen pekt på som en gruppe med et moralsk kompass som må veiledes av andre.

Lommeboken skal ikke avgjøre

Maria Bonita Igland (21), feministisk leder i Sosialistisk Ungdom.

De av oss som nå jubler over endringene i bioteknologiloven, gjør ikke det fordi vi ønsker det skrekkscenarioet som KrF har skissert de siste dagene. Vi jubler fordi retten til å bestemme over egen kropp, handler om retten til å bestemme over eget liv. Det er en av de mest sivile rettighetene et menneske kan ha, og henger uløselig sammen med hva slags informasjon gravide har tilgang på.

  • Vi forklarer lovendringene på Instagram: @aftenposten_sid

Derfor er det gledelig at Stortinget nå har gått inn for tidlig ultralyd og tilbud om fosterdiagnostikk, slik at lommebok ikke skal avgjøre hva slags informasjon kvinner får tilgang på.

Lovendringen som ble vedtatt i går, viser at kvinners selvbestemmelse må utvides, ikke innskrenkes. Jeg håper dagens seier kan være en ekstra motivasjon for en mer liberal abortlov hvor nemndene avskaffes. Selvbestemmelsen skal ligge hos kvinnen, ikke konservative sjeler.


Ikke helt oppdatert på endringene i bioteknologiloven?

Les også

Kraftig nederlag for KrF: Stortinget vedtok flere oppmykninger av bioteknologiloven

Les også

Ropstad frykter «islandske og danske tilstander» etter biotek-nederlag

Les også

Kommentar av Alstadheim: Hans store seier ble ingenting verdt


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.