Legalisering av narkotika vil gjøre vondt verre for ungdom som sliter | Tage Jensen

  • Tage Slind Jensen (21)
Tage S. Jensen i Unge Høyre mener en legalisering av ulovlig rusmidler vil påvirke ungdommen negativt.

Skal vi åpne opp for kjøp og salg av et ulovlig rusmiddel kun fordi bruken er blitt normalisert?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et leserinnlegg i Aftenpostens Si; D skriver Jonas Molde Hollund, min partikollega i Unge Høyre, at «legaliseringssaken handler om ungdom som ønsker å hjelpe ungdom». Selv om jeg beundrer intensjonen, er jeg grunnleggende uenig i at legalisering av narkotika vil skape et sunnere og tryggere miljø for oss unge.

Kriminaliteten forsvinner ikke

Hollund skriver at man i dag må oppsøke det illegale markedet for å få tilgang til cannabis og andre rusmidler. Dette er en utfordring som bør tas tak i. Samtidig er det ikke gitt at det svarte markedet vil forsvinne dersom man oppretter et regulert marked med utvalgte narkotiske stoffer.

Alkohol er en lovlig vare i Norge, likevel tjener kriminelle bander gode penger på å smugle alkohol. Tobakk er også en lovlig vare i Norge, likevel er 20 prosent av røykpakkene i Norge blitt fraktet inn i landet på ulovlig vis.

Tage S. Jensen (21) i Unge Høyre frykter konsekvensene for ungdom ved å legalisere cannabis.

I tillegg vil ikke alle narkotiske stoffer bli legalisert med løsningen som Hollund nevner. Dermed vil unge som ønsker sterkere rusmidler fremdeles bli tvunget til å forhandle med kriminelle på det svarte markedet. Dette gjelder også unge som ikke er gamle nok til å handle på det regulerte markedet. Er det en ideell løsning?

Bidrar til normalisering

Hollund skriver også at en må «innse at de [ungdom som bruker cannabis] ikke kommer til å slutte å bruke det». Dette mener jeg er uansvarlig. Skal vi åpne opp for kjøp og salg av et rusmiddel kun fordi bruken er blitt normalisert?

Vi vet fra alkoholforskning at økt tilgjengelighet fører til økt konsum. Vi vet også at bruk av narkotika har sammenheng med frafall i videregående skole og utvikling av psykiske lidelser som psykose og schizofreni. Derfor mener jeg at det er uansvarlig å åpne opp for legalisering av visse typer narkotika. Et større marked vil bare gjøre vondt verre for ungdom som sliter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Vil du lese mer om samme tema? Ta en titt på disse: