Vi er vitne til et svik uten like fra foreldregenerasjonen | Tina Razafimandimby Våje

  • Tina Razafimandimby Våje (16)
Jeg har valget mellom å stå handlingslammet i møtet med historiens største utfordring, eller å kjempe aktivt mot den, skriver Tina Razafimandimby Våje (16).

Jeg får ofte lyst til å gjemme meg under dynen og vente til de skumle nyhetene forsvinner. Men klimakrisen går jo ikke over av seg selv.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg passer innenfor kategoriene «ung» og «engasjert». Men jeg vil ikke være det. Jeg vil ikke måtte kjempe for en bærekraftig fremtid – min fremtid. Jeg vil ikke kjenne på frykten for at verden slik vi kjenner den, forsvinner foran øynene våre. Jeg vil ikke kjenne på skammen for at vi, som har mye ansvar, ikke gjør nok.

Dessverre er det realiteten jeg og mange andre lever med.

Klimaangsten er annerledes enn mange andre typer angst fordi den rett og slett er veldig godt begrunnet. Den er ikke forbeholdt «naive» klimaunger, men er også utbredt blant forskere og eksperter.

«Med stor makt kommer stort ansvar»

Klimakrisen er urettferdig. Mennesker i fattigere land rammes mye hardere enn vi som har ressurser til å ruste opp, selv om vi har mest skyld i problemet. Menneskeheten ofrer naturen for kortsiktig økonomisk vekst.

Ungdommen, som hverken har stemmerett eller nok erfaring til å bli tatt seriøst, er vitne til et svik uten like fra foreldregenerasjonen. Spider-Man sa: «Med stor makt kommer stort ansvar.» Det er på høy tid at de med den store makten tar sitt store ansvar.

Klimaangsten er annerledes enn mange andre typer angst fordi den rett og slett er veldig godt begrunnet, skriver Tina Razafimandimby Våje (16).

Det er ikke riktig at enkeltmennesker skal ta på seg all skylden for klimakrisen. Gjennomsnittsnordmannen kan ikke redde verden når vi lever med systemer som gjør det økonomisk og tidsmessig krevende å leve miljøvennlig.

De med størst historisk ansvar, mest ressurser og størst makt burde gå foran. Vi må ha klimarettferdighet.

Gjemme meg under dynen

Jeg får ofte lyst til å gjemme meg under dynen og vente til de skumle nyhetene forsvinner. Men klimakrisen går jo ikke over av seg selv.

Jeg tror at de aller fleste som passer innenfor kategorien «engasjert», har kjent på frykt. Nettopp det å være «engasjert» er for mange et ufrivillig valg, for hva er alternativet? Det farligste som kan skje i en krise, er at man ikke kjemper aktivt mot den.

Makthaverne kan spørre seg selv: Hva kan vi ha gjort, eller unngått å gjøre, for å bli sett på som så handlingslammede at ungdommen mister håp? Hvor mye har vi latt være å gjøre når 40.000 norske skoleelever kommer seg opp fra under dynen og roper etter handling?

Den 22. mars var jeg med på å arrangere det som ble norgeshistoriens største demonstrasjon for klima og miljø. Folket krever handling. Solidaritet. Og godt lederskap. Nå. Klima er ikke lenger en sak for spesielt interesserte aktivister. Det angår oss alle.

Vi er viktige nå. Ikke om 11 år.

Jeg har valget mellom å stå handlingslammet i møtet med historiens største utfordring, eller å kjempe aktivt mot den. Det er et valg jeg må ta om og om igjen. Det er et valg som er tungt, og et jeg ikke burde trenge å ta.

Når de få enkeltpersonene med mye makt fraskriver seg det enorme ansvaret de har, er det lett å bli motløs. Da er det oppløftende at mange enkeltpersoner faktisk tar ansvar og gjør det de kan.

Jeg er en 16 år gammel skolejente. I en krisesituasjon som denne er jeg viktig. Hver stemme, hver handling, hvert valg og hvert menneske teller. Ikke om 11 år. Vi er viktige nå.

Det er nå, eller helst i går, at alle må handle. Særlig de med mye makt. Vi må gjøre det vi kan. I solidaritet, for klimarettferdighet og for vår felles fremtid.

Hva er alternativet?


Vil du lese flere Si;D innlegg om klima? Ta en titt på disse:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.