KrF må skjerpe seg, være radikale og få opp farten! | Simen Bondevik

  • Simen Bondevik (19)
Det virker som om KrF har glemt hvor mye det faktisk haster å stoppe klimaendringene, skriver Simen Bondevik (18), leder, Viken KrFU.

Si ;D-innlegg: KrF har ikke vært offensive, radikale og kompromissløse nok i klimasaken de siste årene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig streiket jeg sammen med tusenvis av andre barn og unge. Vi er lei av at de voksne politikerne ikke tar klimakrisen på alvor og ikke tør å ta store nok grep.

KrF har forvalteransvar som en av våre tre grunnverdier, og vi har en stolt historie rundt klimasaken. Men KrF har dessverre ikke vært modig nok den siste tiden.

Simen Bondevik (18), leder i Viken KrFU

Vi vet hvor fatale konsekvenser klimakrisen kommer til å få hvis vi ikke får stoppet den.

Senest i høst kom en alarmerende rapport fra FNs klimapanel som beskriver konsekvensene av global oppvarming på over 1,5 grader. Rapporten forteller om en fremtid hvor millioner av mennesker vil bli rammet av stigning i havnivå, tørke, flom og annet ekstremvær.

Kostnadene vil bli store over hele verden, men aller hardest vil det gå ut over utviklingsland.

Les også

Klimapanelet: Verdens utslipp må halveres de neste 12 årene

Offensiv, radikal og kompromissløs

Som et kristendemokratisk parti med grunnverdiene forvalteransvar, nestekjærlighet og menneskeverd burde vi støtte radikale grep for å stoppe klimakrisen. Noe annet ville vært uansvarlig og dårlig gjort overfor kommende generasjoner.

Misforstå meg rett, KrFs partiprogram inneholder mye bra klima- og miljøpolitikk. For eksempel økt satsing på fornybar energi og kollektivtransport og en avgiftspolitikk som sørger for at det skal lønne seg å velge grønt.

Flere av grepene KrF ønsker å ta, ville vært et skritt i riktig retning for norsk klimapolitikk. Likevel har ikke KrF vært offensive, radikale og kompromissløse nok i denne saken de siste årene.

Partiprogrammet burde i hvert fall inneholdt mer konkrete formuleringer om utfasing av olje.

Mange av de samme tendensene ser vi igjen i regjeringsplattformen. Det er mange gode enkeltsaker, punkter og gjennomslag som vil bety en forskjell for klimaet, slik som en opptrappingsplan for økt CO₂-avgift. Men helheten er for lite grønn og for feig.

Man tør ikke ta de radikale grepene som trengs for å stoppe klimakrisen, og Solberg-regjering fortsetter å satse på oljenæringen. Det virker som om KrF har glemt hvor mye det faktisk haster å stoppe klimaendringene.

Oljekranene må stenges

Partiet har en stolt historie på klimafeltet. KrFs forrige statsminister, Kjell Magne Bondevik (debattantens bestefar, red. anm.), gikk av da Stortinget, mot hans vilje, vedtok å bygge sterkt forurensende gasskraftverk.

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) og Bondevik I-regjeringen måtte gå av etter gasskraftsaken i mars 2000.

Siden den gang har mange velgere, med rette, sett på KrF som et godt klima- og miljøparti. Men nå er jeg usikker på om vi fortjener den merkelappen lenger. Vi kan ikke bare lene oss på gamle seiere. Vi må sikre oss flere nye og store gjennomslag på klima- og miljø.

I klima- og miljøsaken har moderpartiet mye å lære av ungdomspartiet. På vårt forrige landsmøte i KrFU vedtok vi blant annet at Norge ikke lenger skal subsidiere leting etter olje. Det ville vært et viktig og effektivt virkemiddel som sammen med satsing på fornybar energi ville ført til at norske oljekraner endelig kan stenges en gang for alle.

Det er noe av det jordkloden trenger for å reddes. Og det haster. KrF må skjerpe seg, være radikale og få opp farten!

Les også

Delegater på Arbeiderpartiets landsmøte – la oss legge denne saken død en gang for alle!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.