De unge leser for lite

_48436272.jpg

Om skoleelevene leser mer fra tidlig alder, vil trolig færre havne i dyslektikerkategorien.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er altfor få ungdommer som leser. Dette er et alvorlig problem i samfunnet i dag, siden norskfaget blir vanskeligere når de får så lite lese— og skriveerfaring. Det dokumenteres en høyere andel elever med lese- og skrivevansker enn noen gang før. Blant hele denne mengden er det noen få som virkelig trenger hjelp, det gjelder dem som er passive og som har vanskelig for å bli sett.

Alt gratis er godt

Dermed mener jeg skoler burde oppfordre mer til lesing fra ung alder, og at staten får en egen støtteordning til bøker for skoleelever. Dette kan foregå slik at hvis en elev fullfører boken, kan eleven få den gratis. Alt gratis er godt!

Nå til dags er det mange som sier at de ikke leser fordi det ikke finnes en sjanger for dem. Dette er helt feil, siden det er så mange sjangre i skjønnlitteratur og faglitteratur at det høyst usannsynlig at det ikke er en sjanger for alle, akkurat som med musikk. Det er bare det at skolen i dag kun tar for seg noen få sjangre, der de fleste er innenfor faglitteratur. Mens mange av de skjønnlitterære sjangrene blir det bare kjapt godt gjennom, slik at elevene ikke får en ordentlig følelse av sjangeren.

Skrive- og lesevansker

Derfor burde alle elever få lest/hørt en god bok av hver sjanger i løpet av barneskolen, slik at de får vite den sanne meningen med sjangrene. Dermed vil antagelig en stor del av dem som antas å være dyslektikere, være normalfungerende elever uten noe særlig skrive- eller lesevansker.

Hvilken bok vil du anbefale for andre ungdommer? Skriv i kommentarfeltet og bli sitert på Si ;D!

Passiv Leselysten Dyslektiker (17)