SiD

Fuktige fadderuker viderefører sosiale forskjeller | Vebjørn Bergem Sørheim

 • Vebjørn Bergem Sørheim (20), student
  Vebjørn Bergem Sørheim (20), student
  Student
Om det skal deltas på et arrangement som koster penger, burde faddere prøve å få støtte til dette via andre kanaler, eksempelvis dugnadsarbeid, skriver Vebjørn Bergem Sørheim (20).

Mange studenter er dårlig stilt økonomisk. Allerede her begynner det første sosiale frafallet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

En fersk student omtaler på Si ;D denne uken drikkepresset i egen russetid i Bærum som «ingenting i forhold til fadderuken».

At erfarne studenter tar imot og veileder nye studenter, er et godt tiltak, men med dagens alkoholfokus tydeliggjør tiltaket problematiske skiller.

Vebjørn Bergem Sørheim (20), student

Forkledd fyllefest

Under fadderukene er temakvelder faddernes verktøy for å samle de nye studentene. Kveldene er i utgangspunktet mangfoldige og spennende med nye folk, men de viser seg ofte kun å være helt normale fyllefester forkledd i navn som «Hawaii», «Raveparty», «Faddernes dag» og «Immatrikuleringsball».

Når innholdet i kveldene utelukkende er flatfyll, fremhever de sosiale skiller innenfor økonomi, alkoholforhold og utenforskap.

Flere tusen nye studenter samles i fadderukene. De økonomiske forutsetningene er helt forskjellige fra student til student, og mange er dårlig eller utfordrende stilt økonomisk.

De får ikke like stor mulighet til å delta på festlighetene som koster noe, under fadderukene.

Allerede her begynner det første sosiale frafallet.

Økonomiske forskjeller er et kjent faktum, og faddere burde derfor sørge for å samle alle, uansett råd, gjennom helt prisfrie opplegg. Om det skal deltas på et arrangement som koster penger, burde faddere prøve å få støtte til dette via andre kanaler, eksempelvis dugnadsarbeid.

Fulle faddere

Mange studenter har opplevd alkoholmisbruk i nær slekt. Da er det dumt at fadderne ofte opptrer i ruspåvirket tilstand. Om fadderne i større grad hadde opptrådt edru i fadderukene, ville de skapt et bedre tillitsforhold til flere studenter.

Like viktig er det å tenke på dem som føler seg utenfor grunnet fritidsaktiviteter. Mange studenter har nemlig et aktivt liv ved siden av studiene, med (topp)idretts- og organisasjonsaktivitet.

Les også: Du trenger ikke like fadderuka, ha tre verv og bo på campus for å kalle deg student

Mange tenker også på skole og eksamen allerede i fadderukene. Fadderbarn er ikke alene om å ønske å møte opplagt dagen etter, uansett om det er forelesning, idretts- eller organisasjonsaktivitet.

Institusjonene ignorerer problemet

Likevel blir ikke problemene tatt tilstrekkelig på alvor. Ved heller å ha alkohol-arrangementene som et tillegg til fadderukeprogrammet, ville man gjort fadderukene mer inkluderende.

Når studentorganisasjonene og studiestedene velger å videreføre en praksis der skjult drikkepress – med følgende tydeliggjøring av sosiale ujevnheter – står høyt, er det i beste fall naivt overfor nye studenter.

I verste fall skaper man og viderefører en sosial barriere mange ikke kommer over i løpet av studietiden.


Les også

 1. Beklager hvis jeg bryter noen normer nå, men jeg trives ikke på fest

 2. Idet jeg gikk inn døren til institusjonen, innså jeg at jeg hadde tatt feil

 3. Mitt første møte med alkohol var også et møte med begrepene «usensurert ærlighet» og «svik» | Tegnehanne


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Fadderuke
 2. Universitet
 3. NTNU
 4. Alkohol