SiD

Norge risikerer å bryte folkeretten

  • Kaja Elise Meløy Yngsdal Hilleren (21)
    Kaja Elise Meløy Yngsdal Hilleren (21)
    Statsvitenskapstudent, Universitetet i Sørøst-Norge, SV-politiker
Politiets utlendingsinternat på Trandum. Bildet er tatt i 2016.

Vi må ikke sende et menneske til tortur og forfølgelse.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den kristne konvertitten Mehdireza Kabiriasl fra Iran har sittet fengslet på Politiets utlendingsinternat på Trandum siden våren 2021.

Der sitter han fordi Norge ønsker å sende ham tilbake til Iran. Et land hvor han risikerer både tortur og dødsstraff.

Jeg følger saken hans gjennom en støttegruppe på Facebook. Der har jeg fått opplyst at Kabiriasl søkte asyl på grunn av sin tilhørighet til revolusjonsgarden i Iran. Han er dermed å regne som desertør, altså en som har trukket seg unna tjeneste.

Etter ankomst til Norge konverterte han fra passiv islam til kristendom. Disse faktorene gjør Iran til et svært farlig land for ham.

I støttegruppen kom det frem at Utlendingsnemnda mener at Kabiriasl ikke står i fare for å bli forfulgt i Iran. På nettsiden deres står det at det kan gå bra så lenge konvertittene holder en lav profil.

Rapporterer om tortur

Ifølge FN har innbyggerne i Iran få eller ingen sivile rettigheter. Heller ikke religionsfrihet.

En rapport fra Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) forteller om pisking av kristne som har deltatt på nattverd i Iran. Flere av de arresterte kristne rapporterer om tortur i form av vold. De blir fengslet i lange perioder, sitter isolert og blir nektet å utøve troen sin.

Kristne konvertitter får ikke gå i kirken og staten har forbudt kristen forkynnelse og Bibelen på persisk.

Ifølge Freedom House, som måler frihet i hvert land, scorer Iran bare 16 av totalt 100 poeng og blir betegnet som «ikke fritt».

Norge må stå opp for menneskerettighetene, mener Kaja Elise Meløy Yngsdal Hilleren (21).

Ifølge Noas får iranske konvertitter automatisk oppholdstillatelse i både Danmark og Storbritannia. Det er skuffende at Norge behandler kristne konvertitter annerledes.

Norge er forpliktet til å ivareta menneskerettighetene. Blant annet i henhold til verdenserklæringen om menneskerettigheter og gjennom en rekke konvensjoner.

Norge må rydde opp

Norge risikerer nå å bryte folkeretten. Torturforbudet står sterkt i folkeretten og anses for å være det som heter sedvanerett, altså at det som regel følges. Forbudet gjør det forbudt å sende mennesker til land hvor risikoen for tortur er stor.

Ved å sende Mehdireza til Iran bidrar Norge til at han kan bli torturert. Vil ikke det bety at Norge bryter med torturforbudet og folkeretten?

Sverige forsøkte å sende en kristen konvertitt tilbake til Iran, men ble dømt for menneskerettighetsbrudd i den Europeiske menneskerettsdomstolen.

Domstolen slo fast at Sverige ville bryte Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2 og artikkel 3. Dette innebærer forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling.

Norge kan nok få samme straff.

Men staten har fortsatt mulighet til å rydde opp: Ved å la være å sende et menneske til tortur og forfølgelse.

Saken burde vært enkel. Norge må stå opp for menneskerettighetene og ikke hjelpe det iranske regimet med å forfølge kristne konvertitter.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Folkeretten
  2. Iran
  3. Tortur