Det er nå vi må bestemme oss for om vi vil redde planeten

  • Victoria Galåen (19)
Storbritannias statsminister Boris Johnson, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FNs generalsekretær er samlet i Glasgow.

Vi er nødt til å jobbe på lag med alle aktører for å løse klimautfordringene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

På søndag startet klimatoppmøtet Conference of the Parties (Cop26) i Glasgow. Her møtes delegasjoner fra hele verden for å bli enige om hvordan de skal kutte utslipp og sette inn tiltak for å begrense klimaendringene.

Dette er kanskje en av de viktigste forhandlingene i vår tid. Vi står overfor et vendepunkt når det kommer til klimaet.

Verre enn vi trodde

Det internasjonale energibyrået har sagt at vi må stanse med oljeleting for å nå Parisavtalens mål om at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader.

FNs klimapanel la frem en slående rapport om tilstanden til klimaet, og at det endrer seg mye raskere enn vi tror. Vi har dårligere tid på å kutte utslippene enn det vi opprinnelig har lagt opp til. Derfor er det viktig med handling under klimatoppmøtet.

Hvordan vil Cop26, og kanskje særlig den norske delegasjonen, forholde seg til dette?

Dette må Norge gjøre

Vi tror det er viktig at Norge jobber for at klimafinansiering ikke skal gis som lån. Land skal ikke måtte havne i masse gjeld bare for at de tar grep for fremtiden.

Videre må Norge handle sammen med dem som blir hardest rammet av klimaendringene, og støtte dem under forhandlingene.

Til slutt er det nødvendig at Norge er en pådriver for å komme i mål med forhandlingene om kvotehandel og markedssamarbeid. Vi er nødt til å jobbe på lag med alle aktører for å løse klimautfordringene.

Dette er ikke veldig store forventninger, men snarere noe som må innføres dersom vi som er unge i dag, skal kunne ha en levelig fremtid. Det er vi som skal leve i fremtiden, og derfor må vi også tas hensyn til i forhandlingene.

Alle skal bli hørt

I år er ikke klimatoppmøtet en like åpen eller demokratisk prosess som det pleier å være. Det har i forkant vært mye usikkerhet rundt hvordan gjennomføringen blir, og koronasituasjonen har gjort det vanskelig for flere deler av det globale sør å delta.

Dette har vært med på å begrense muligheten til å bli hørt, og forhandlingene er ikke like åpne for alle i offentligheten. Siden det er færre påvirkningsmuligheter underveis, er vi avhengige av at våre stemmer høres i forkant, og at man handler i solidaritet med våre medmennesker og fremtidige generasjoner.

Vi håper vi blir lyttet til.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!