SiD

Avlyste eksamener: «Det finnes ingen perfekt løsning for noen»

  • Guri Melby
    Kunnskaps- og integreringsminister (V)
  • Henrik Asheim
    Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Uansett hva vi gjør med opptaket i år, slik som i fjor, så vil det være urettferdig for noen, mener ministerne. Foto: Terje Pedersen/ Lise Åserud / NTB

Vi har ikke sett på om en tredeling av førstegangskvoten lar seg gjennomføre teknisk.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det var ingen lett avgjørelse å avlyse skriftlig eksamen. Det var det heller ikke i fjor. Det har konsekvenser for de elevene som ikke får gjennomført eksamen, men det kan også ha konsekvenser for tidligere kull som skal konkurrere i opptaket med elever som har et helt annet vitnemål.

I fjor gikk opptaket som normalt, selv om eksamen ble avlyst. Det er det samme vi har gjort de årene eksamen er blitt avlyst på grunn av lærerstreik.

Vil være urettferdig

Det er veldig vanskelig både for politikere, lærere og elever å vite om avlyste eksamener i år vil ha noe å si for snittkarakterene i år. Det vet vi ikke før standpunktkarakteren er satt rett før ferien.

Vi har ikke sett på om en tredeling av førstegangsvitnemålskvote lar seg gjennomføre teknisk, eller hva som vil være konsekvensene av det. Uansett hva vi gjør med opptaket i år, slik som i fjor, så vil det være urettferdig for noen. Vi skulle ønske det kunne være rettferdig for alle, men tror ikke det finnes en perfekt løsning.

Les også

Opptaket til høyere utdanning kan bli urettferdig. Ja til tredelt førstegangskvote!

Flere plasser

I fjor var det rekordmange søkere til høyere utdanning, som bidro til å gjøre konkurransen hardere på flere studier. Samtidig ga regjeringen penger til å opprette 4000 nye studieplasser det året, slik at flere kunne få plass. Disse studieplassene er videreført også i år.

Vi tror det beste vi kan gjøre for avgangselevene nå, er å jobbe for at standpunktkarakterene best mulig gjenspeiler den kompetansen elevene har. Derfor vil det bli brukt mer tid i år enn tidligere på å sette en standpunktkarakter, nettopp fordi den vil telle mer enn normalt på vitnemålet.

Les mer om

  1. Eksamen