Små og store tiltak gjør oss til vinnere av Benjaminprisen

  • Elevrådet Ved Uranineborg Skole
10 år etter det rasistisk motiverte drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i januar 2001, ble det arrangert fakkeltog for å minne unggutten fra Holmlia. Over 5000 mennesker møtte opp på Youngstorget for å stå sammen mot rasisme.

Vi er stolte over at skolen vår i år er blitt tildelt Benjaminprisen, for vi har lagt ned en innsats for et godt, mangfoldig og aksepterende skolemiljø. Uansett om du sitter i elevrådet eller ikke, kan du alltid gjøre en forskjell.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det er viktig åha klart for seg hvorfor det er såekstremt viktig åbekjempe mobbing, rasisme og fordommer påen skole. For det er nemlig påskoler man legger grunnlaget for de holdningene alle elever tar med seg videre inn i livet, og det er derfor ogsåekstremt viktig åha skoler som former individer til åpne, respekterende og inkluderende mennesker.

Vi lever i et samfunn som bare blir mer og mer mangfoldig, bare påUranienborg kan man finne 54 forskjellige morsmål! Dette er helt klart noe positivt, som bidrar til et mye bredere spekter av blant annet livssyn, identiteter, kunnskap og holdninger.

Kampen mot diskriminering er ikke vunnet

Til tross for at denne allsidigheten i grunnen er noe positivt, er det dessverre ikke slik at alle i samfunnet vårt klarer åleve sammen påen god måte.

Mange av samfunnets minoriteter kan ofte føle seg trakassert eller mobbet pågrunn av for eksempel etnisitet, religion eller seksualitet. Det er helt tydelig at kampen mot diskriminering ikke er vunnet enda.

Les mer om hva Uranienborg skole gjør for å hindre mobbing:

Les også

Her har mobbing og mistrivsel nesten forsvunnet

Bare man skummer gjennom overskriftene i en hvilken som helst avis vil man finne referanser til den voksende muslimfiendtlige gruppen Pegida som i stor grad preger nyhetsbildet i disse dager.

Pålandets skoler mådenne problematikken møtes, og vi måalle jobbe aktivt for åskape gode relasjoner til hverandre, og påden måten fremme aksept.

Trivselsagenter og sosiale arrangementer på skolen

Videre vil vi understreke at det ikke er uten grunn at nettopp Uranienborg i år har mottatt Benjaminprisen. Vi har, som Utdanningsdirektoratets kriterier tilsier, jobbet aktivt for forankring, involvering og synliggjøring.

Dette er ikke noe som har skjedd over natten, men vi har gjennom mange år jobbet bevisst mot rasisme, og for et godt skolemiljø.

De konkrete tiltakene vi har gjort er blant annet å innføre elevråd så tidlig som fra 1. trinn, trivselsagenter i skolegården, diverse sosiale arrangementer, elever som sitter i driftsstyret, skolemiljøutvalget og det lokale ungdomsrådet, og mottaksklasser som bevisst integreres i miljøet. Og for dette arbeidet har vi de tre siste årene mottatt tittelen «Årets elevråd» to ganger, og sett en merkbar nedgang i mobbetallene basert på Elevundersøkelsen.

Til ære for Benjamin

Uansett om du sitter i elevrådet eller ikke, kan du som elev alltid utgjøre en forskjell. Kanskje det er en idé åsnakke med en du kanskje ikke vanligvis omgås mye med?

Alle småog store tiltak som gjøres i hverdagen bidrar i det store og det hele mye til et godt skolemiljø, som til slutt også vil bidra til et mer åpent og aksepterende samfunn.

La oss skape et bedre sted åleve til ære for Benjamin, og athans historie aldri skal gjenta seg.

Les flere Si ;D-innlegg her:

Martinius Enzell Tangen (15)

Astrid Rose Hegnar (15)