Venstresiden raserer vår frihet til å bestemme over egen fremtid

  • Anniken Poetzsch Elisenberg (17)
Nærskoleprinsippet innskrenker vår rett til å styre egen fremtid, skriver Anniken Poetzsch Elisenberg, politisk nestleder, Bærum Unge Høyre.

Det er du selv, og bare du, som best vet hvilken skole og linje du ønsker å gå på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fylkesrådet i Viken vil endre inntaksordningene til videregående skoler. Det er skummelt å se hvor mye valgfrihet de skal ta fra oss elever, og hvor mye mer makt de skal gi seg selv.

Nærskoleprinsippet til venstresiden er et uttrykk for mistillit mot oss elever. I motsetning til Høyres forslag om fritt skolevalg vil venstresiden automatisk plassere elevene på sin nærmeste skole. Nærskoleprinsippet innskrenker vår rett til å styre egen fremtid. Hvis det er en ting som er klart, er det at vi elever er gamle nok til å ta egne valg.

Økte forskjeller

Valgfriheten til hver enkelt elev er nødt til å være på toppen av prioriteringslisten når det gjelder egen utdanning. Det er du selv, og bare du, som best vet hvilken skole og linje du ønsker å gå på. Ikke en politiker eller byråkrat som bestemmer skoleplassen ut fra postnummeret ditt.

Anniken Poetzsch Elisenberg (17) er 1. nestleder i Bærum Unge Høyre.

For unge har ulike fremtidsutsikter og behov. En som søker nye venner eller et nytt miljø, uavhengig av om det er av ren nysgjerrighet eller fordi man har følt seg utestengt, skal ikke tvinges til å gå på skole med de samme elevene man har gått med i ti år.

Nærskoleprinsippet bidrar dessuten til å skape økte forskjeller. Når din utdanningsfremtid bestemmes ut fra foreldrenes bosted, bidrar det til et skille mellom de som kommer fra områder med høye boligpriser, og de som kommer fra områder med lave boligpriser.

Elever skal bestemme

Fritt skolevalgmodellen i Akershus fungerte utmerket. Ved at fylket var delt inn i ulike regioner, skapte det frihet for elevene, samtidig som vi ikke ble tvunget til altfor lang skolevei. Denne friheten blir rasert av venstresiden.

La oss huske på at det er vi elever som skal bestemme. Ikke gamle fylkestingspolitikere, som sendte inn sitt første leserinnlegg den gang det måtte gjøres med brev i posten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.