SiD

Jente (18): Etter en uke som voksen fikk jeg en ny diagnose. Jeg fant min plass på autismespektret den dagen

  • Jente (18)
Samfunnet vi lever i er ikke konstruert for oss med en annerledes oppbygd hjerne, men med tilrettelegging og forståelse av våre sårbarheter kan vi nå vårt fulle potensial, skriver Jente (18).

Si ;D-innlegg: Min historie er ikke unik blant jenter med høyt fungerende autisme, også kjent som Aspergers.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg går ofte forbi speilet og blir overrasket over det jeg ser, fordi jeg ser jo helt normal ut. Jeg er hverken usynlig eller tydelig markert med highlighter i konturen. Min refleksjon viser en jente som passer inn i stereotypene og ikke et vesen fra en fremmed verden.

Følelsen av ikke å tilhøre har jeg til felles med mange ungdommer på min alder, men jeg tar meg den friheten til å dra min historie utenfor normalen. Det føles som om jeg er født på feil planet.

Et nytt kapittel

Hver dag håpet jeg på at et passerende romskip skulle plukke meg opp og ta meg med hjem. Stjernehimmelen responderte aldri på mine rop og meldinger, men da jeg fylte 18 fikk jeg et svar. Etter en uke som voksen ble jeg presentert for en ny diagnose som kunne forklare min oppvekst og posisjon utenfor samfunnet.

Jeg fant min plass på autismespektret den dagen. Forvirret og lettet, men noe skuffet forlot jeg barn og ungdomspsykiatrien for å starte et nytt kapittel i mitt liv.

Jeg er utrolig takknemlig for den jeg er i dag, men flere holdeplasser på reisen skulle jeg vært foruten. Dersom jeg hadde blitt diagnostisert tidligere hadde jeg kanskje aldri blitt introdusert til min venninne, spiseforstyrrelsen eller levd majoriteten av mine ungdomsår i isolasjon.

En tidligere diagnose ville gitt meg og de rundt meg en bedre forståelse av mine sårbarheter og styrker. Jeg har all rett til å være bitter, men jeg kan ikke anklage noen for å ikke ha sett noe usynlig.

Stort spekter

Min historie er ikke unik blant jenter med høyt fungerende autisme, også kjent som Aspergers. Dette kommer ofte av at jenter fremstår som mindre autistiske og blir derfor vanskeligere å diagnostisere.

Les også

Si ;D-innlegg: Når andre ikke følger spillereglene, føler jeg meg liten

Jentene skjuler gjerne sin svake sosiale kompetanse gjennom å ta på seg en rolle i et skuespill og skrive manus gjennom å pugge de sosiale reglene.

Selv om disse jentene kan fremstå som nokså «normale» vil problemene ofte manifesteres gjennom psykiske vansker som depresjoner, angst, spiseforstyrrelser, tvangsadferd og oppmerksomhetssvikt.

Selvsagt er det ikke alltid nødvendig med en slik merkelapp som diagnosen innebærer, men for mange er det redningen. Det viktig å tenke på at autisme er et stort spekter hvor symptomene utspiller seg i stor variasjon.

En usynlig kamp

Samfunnet vi lever i er ikke konstruert for oss med en annerledes oppbygd hjerne, men med tilrettelegging og forståelse av våre sårbarheter kan vi nå vårt fulle potensial. Heldigvis lever vi i en tid hvor mange ser våre styrker og lar oss triumfere på både skole og arbeidsplass.

Les også

Si ;D-innlegg: Islam trenger ikke en reformasjon. Det er vi som trenger dypere forståelse

Dessverre er dette ingen selvfølge og det kreves fortsatt mye forskning og folkelig oppmerksomhet rundt jenter på øvre del av autismespektret. Jeg kjemper en usynlig kamp, men den er ikke bare min. Jeg vil kjempe for vår usynlige kamp.


Les mer om

  1. Ungdom
  2. Oppvekst
  3. Autisme