Sexkjøpsloven: Mitt forslag er statsregulerte bordeller | Evert Whitehouse

Si ;D-innlegg: Da kan man sjekke bakgrunnen til hver prostituert og finne ut om de er ofre for menneskehandel.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I debatten rundt prostitusjon virker det som om rettighetene til de prostituerte blir overkjørt til fordel for moralsk selvgodhet.

De som påstår å ha kvinnenes velvære som kampsak, er merkverdig nok ikke særlig interesserte i å tilby økt beskyttelse til de prostituerte.

Istedenfor å gjøre prostitusjon til en regulert og åpen virksomhet, velger de heller å skyve prostituerte inn i biler og mørke bakgater ved hjelp av sexkjøpsloven.

Rekord i menneskehandel

Jeg har lite til overs for prostitusjon, men jeg har enda mindre til overs for tanken på at prostituerte settes i fare kun fordi noen vil skåre et moralsk poeng.

Prostitusjon kommer til å eksistere en lang tid fremover. Et av verdens eldste yrker har vist seg å være ganske tidløst.

Et av verdens eldste yrker har vist seg å være ganske tidløst

Vi kan enten prøve å takle problemet proaktivt, eller fortsette å krysse fingrene for at det går over av seg selv.

Sexkjøpsloven har hittil ikke beskyttet de prostituerte. Det eneste den har gjort er å «redusere prostitusjon» i Norge. Eller?

Kan sexkjøpsloven bare ha gjort det vanskeligere å skaffe statistikk fra en verden som nå er skjult?

Rapporten fra 2014 som vurderte lovens effekt, viste en nedgang med «stor grad av usikkerhet». Altså er ikke rapporten nødvendigvis nøyaktig. Faktisk ble den kritisert av både Prosenteret og Fafo for ikke å ha intervjuet flere i prostitusjonsmiljøet.

Det bør være en tankevekker at 2015 var rekordår for antatt menneskehandel i Norge.

Det er selvfølgelig en del mørketall som gjør det vanskelig å argumentere for hvor effektiv nåværende eller ny lovgivning er i kampen mot menneskehandel, men vi bør kanskje tenke nytt.

Ikke bare fordi vi kan

Mitt forslag er statsregulerte bordeller, der man kan sjekke bakgrunnen til hver prostituert og finne ut om de er ofre for menneskehandel.

Om det kun var lovlig å kjøpe seksuelle tjenester i regulerte bordeller, ville vi kunne svekke det ulovlige markedet og gjøre menneskehandel i Norge svært uattraktivt for kriminelle.

Da ville vi faktisk ha oppnådd det sexkjøpsloven prøver å oppnå, samtidig som vi forbedrer livskvaliteten til prostituerte.

Norge ville ikke være alene om dette. Prostitusjon er fra før av lovlig og regulert i blant annet Tyskland, Nederland, og Sveits.

Vi bør ikke legalisere prostitusjon kun fordi vi kan, men fordi vi bryr oss om at prostituerte er i fare for å bli angrepet, voldtatt eller i verste tilfelle drept, fordi vi ikke har gjort moderne tiltak for å beskytte dem.


Mer om sexkjøpsloven?


Podkast: Seksuelle overgrep - og tiden etter

Ane Vangens (20) overgrepsmann ble nylig dømt til fire ås fengsel.

Camilla anmeldte to voldtekter i løpet av ett år, men begge sakene ble henlagt.

Sammen med Lisa Arntzen, sosionom i Dixi, gjester de oss for å fortelle om tiden etterpå.