Domstolsreformen funker. Ikke rør den.

Reformen sikrer større rettsorganisasjoner med sterkere fagmiljøer, og gir rom for at penger og ressurser til domstolene kan utnyttes bedre, skriver Mikkel Lindøe (14).

Regjeringen velger å overse utallige anbefalinger mot reversering

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I desember 2021, bare åtte måneder etter at domstolsreformen trådte i kraft, varslet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at regjeringen ville reversere reformen. Nå har regjeringen sendt forslagaget om reversering ut på høring.

Overser innspill

Regjeringen velger å overse utallige anbefalinger mot reversering, blant annet fra fagforeninger, kommuner, Barneombudet og Dommerforeningen.

Justisministeren forsvarte seg i mediene med at «Vi kan ikke kun lytte til topplederne i sektoren».

I 2017 ble Domstolkommisjonen opprettet, den skulle finne svar på hvordan domstolene bør organiseres for å holde høyest mulig kvalitet og effektivitet. Kommisjonen anbefalte at hver domstol skulle ha ansvar for et større område, ved at antall rettskretser skulle reduseres kraftig.

Solberg-regjeringen la frem domstolsreformen i Stortinget og ble vedtatt i 2020. Resultatet var at antall rettssteder ble redusert fra 60 til 23.

Gir bedre ressursbruk

Reformen sikrer større rettsorganisasjoner med sterkere fagmiljøer, og gir rom for at penger og ressurser til domstolene kan utnyttes bedre.

Senterpartiet har slått ned på denne reformen. Senterpartiet påstår at reformen sentraliserer tjenester bort fra folk, truer arbeidsplasser i distriktene og at den svekker de lokale domstolene.

Solberg-regjeringen ønsket reformen for å styrke de lokale domstolene.

Mer fleksibilitet

Reformen fører til færre ledere, flere dommere og gir mer fleksibilitet til de enkelte domstolene. Det er heller ingen tjenester som er flyttet vekk fra folk flest, da antall rettssteder er det samme. Heller ingen jobber er tapt. Derimot legger reformen opp til 50 flere stillinger over hele landet.

Ikke stopp utvikling

Nå må regjeringen se at det ikke er sentralisering dette dreier seg om. Dette handler om effektivisering. Domstolsreformen ser så langt ut til å funke.

Det er på tide å høre på fagfolkenes rop. En reversering vil bare svekke domstolene og vil igjen gjøre det dyrere å drifte rettsvesenet enn nødvendig.

Fortsett utviklingen, stopp reverseringen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!