Jeg var en av de få som hadde flaks

Vil vi ha et samfunn som ekskluderer Norges største minoritet? spør Silje Solvang (21), leder i Norges Blindeforbunds Ungdom.

Utdanning er avgjørende for ikke å ekskludere oss med nedsatt funksjonsevne.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Fredag markeres FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mine tanker går til alle dem som ikke har fått godkjent videregående opplæring på grunn av manglende tilrettelegging og oppfølging. De som har fått satt livet sitt på pause.

De som står utenfor jobbmarkedet. De uten muligheten til å ta høyere utdanning. Jeg tenker på at dette godt kunne vært meg. Jeg kunne vært den som sto igjen da vennene mine pakket flyttelasset og dro av gårde for å ta fatt på studiene.

Ekskluderer en minoritet

I FNs bærekraftsmål nummer fire sies det at man skal «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Kun 20 prosent av alle skolebygg, inkludert det digitale læringsmiljøet, oppfyller de tekniske kravene til universell utforming eller føles brukervennlige. Da sikrer vi ikke inkluderende og rettferdig utdanning. Tvert imot skaper vi et samfunn med store forskjeller.

Er det virkelig et slikt Norge vi vil ha i 2021? Vil vi ha et samfunn som ekskluderer Norges største minoritet fra en arena som skal være inkluderende for alle?

Høyere utdanning er viktig

For å få flere med funksjonsnedsettelser til å ta høyere utdanning og få en jobb må vi starte med grunnskolen og videregående skole. Vi må ansette kvalifiserte lærere og spesialpedagoger, og vi må sørge for at nye bygg og digitale løsninger lages med universell utforming i fokus.

Høyere utdanning er en viktig faktor for å få lønnet arbeid. Statistikken viser at det er 4,5 ganger høyere sjanse for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer ut i arbeid dersom man har høyere utdanning på CV-en. Dette må vi være bevisste på.

Vi kan ikke ha rådgivere som råder oss til å ta kontakt med Nav for å få en tilrettelagt arbeidsplass kombinert med uføretrygd. For det å få tilbud om en uføretrygd er ikke en gave, tvert imot er det en enveisbillett til utenforskap.

Må bedre tilbudet

Jeg tror mange arbeidsgivere vil være åpne for mangfold i bedriften sin, så lenge søkerne har rett utdanning og kvalifikasjoner. Derfor må vi jobbe sammen for å få flere med nedsatt funksjonsevne til å ta høyere utdanning.

Jeg var en av de få som hadde flaks. Jeg fikk muligheten til å flytte for å ta fatt på studiene. Til å ha tidenes morsomste fadderuke. Til å sitte timevis i lesesalen oppslukt i studielitteratur, dra i forelesninger og lære noe nytt hver eneste dag!

Det kan ikke være slik at det er flaks eller tilfeldighet om vi med nedsatt funksjonsevne fullfører utdanning eller ikke. Ingen skal måtte kjenne på nederlaget av å få en uføretrygd i 18-årsgave.


13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg. Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!