KrF har igjen tatt på seg rollen som moralpoliti

Det er unødvendig å fortsette heksejakten mot de tobakkavhengige, mener artikkelforfatterne.

Si ;D-innlegg: La folk ta egne valg!

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

KrF har igjen tatt på seg rollen som moralpoliti og har nylig fremmet forslag om å utvide dagens røykelov til å gjelde flere offentlig plasser.

Å røyke utendørs går ikke utover noen andre enn deg selv. Er det da statens oppgave å nekte deg å røyke?

En utvidelse av dagens røykelov er å se på som overformynderi og er unødvendig når dagens røykelov fungerer så godt som den gjør.

Tobias Svendsen (17), medlem, Oslo FpU og Armin Braimi (17), 1. vara, Oslo vest FpU

Kun 11 prosent av befolkningen røyker til daglig, og andelen mennesker som røyker, synker i rekordfart. Det er derfor unødvendig å fortsette denne heksejakten mot de tobakkavhengige dersom røykingen deres ikke går utover noen andre enn dem selv.

KrF forslag på Stortinget tar lite hensyn til individet. Det skal ikke være politikernes oppgave å bestemme over livet ditt når valgene dine kun går utover deg selv. Det nye forslaget til utvidelse av røykeloven er bare enda et eksempel der politikerne traver over individets personlige valg. At KrF da skal ta på seg rollen som moralpoliti og stramme inn røykolven ytterligere, faller på sin egen urimelighet.

For Fremskrittspartiet er det viktig at folk selv er ansvarlig for eget liv og sine handlinger. Det skal ikke være politikernes jobb å forby alt de misliker. Man må sette menneskers frihet først, og det gjør ikke KrF når de skal stramme inn i røykeloven, som allerede fungerer godt.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.