LoVeSe-debatten har holdt på siden før jeg ble født. På tide å lande, Arbeiderpartiet? | Kaja Marie Nyland

  • Kaja Marie Nyland (16)
    Kaja Marie Nyland (16)
«Nordland 6», et av områdene som mulig skal konsekvensutredes for oljeboring, ligger vest for Røst i Lofoten.

Si ;D-innlegg: Som 11-åring mente jeg at å bore etter olje var «helt ko-ko». Det mener jeg fortsatt, men forståelsen for hvorfor er blitt enda større.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I 2013, som 11-åring, bestemte jeg meg for å kjempe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne saken startet likevel før jeg ble født, men fortsatt er den altså uavklart og til stadighet oppe til debatt.

Frem mot landsmøtet i april vil flere av Arbeiderpartiets landsmøtedelegater ta stilling til om de ønsker oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kjære Arbeiderparti-politikere, hadde det ikke vært fint å endelig få vedtatt et vern av de fantastiske områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

Tanken gjør meg forbannet

Kaja Marie Nyland (16), fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom

Jeg sitter ofte i vinduskarmen og ser utover det livlige havet og fuglene som holder på nede i fjæra. Jeg er heldig som får bo så tett på havet her i Kabelvåg, men samtidig gjør tanken på at noen vil ødelegge dette meg forbannet.

Havet rommer mye. Utenfor Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev, og i tillegg til fisken i havet er det store sjøfuglbestander her.

Havet er et digert matfat som forsyner oss med viktige ressurser.

Akkurat nå, på denne tiden av året, er verdens siste store torskebestand, skreien, kommet fra Barentshavet for å gyte utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Om vi forvalter fisken riktig, så vil det være en evigvarende ressurs for oss.

Vil ikke ha oljejobber

Det snakkes om at oljevirksomheten vil skape arbeidsplasser her nord, men de er få og kortvarige, sammenlignet med de fornybare jobbene.

I dag er det om lag 6500 arbeidsplasser innen fiskeri, havbruk og turisme, og det er et stort potensial for flere i fremtiden. Til sammenligning vil oljenæringen gi mellom 400 og 1100 arbeidsplasser.

Fiskerinæringen betyr mye for sysselsettingen her nord, og det er synd om oljenæringen skulle ødelagt for dette. Fremtidens arbeidsplasser må være langsiktige og sikre, det er ikke jobber i oljen.

Flere titalls rapporter

Det er blitt drevet med omfattende innhenting av kunnskap om konsekvenser av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er blitt skrevet flere titalls rapporter, og ingen andre havområder i Norge er like godt kartlagt.

Konklusjonen er at kunnskapen sier nei, det er ikke forsvarlig å drive med oljeutvinning i disse havområdene. De miljøfaglige rådene kan ikke overses.

Lofoten

Nord-Norge og Ap sier nei

Over hele landet, og ikke minst her nord, er den folkelige motstanden stor.

Flertallet av den nordnorske befolkningen er mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. En pluralitet av Arbeiderpartiets velgere sier også nei.

Når både folket, fiskerne og forskerne sier nei til oljeboring, burde man ta dette til etterretning. Folkets mening må tas på alvor.

Helt ko-ko

Som 11-åring mente jeg at å bore etter olje var «helt ko-ko». Det mener jeg fortsatt, men forståelsen for hvorfor er blitt enda større.

På grunn av all kunnskapen vi har, flertallets mening og hensynet til klimaet, så håper jeg at du som leser dette, og spesielt dere som er delegater til Arbeiderpartiets landsmøte, skjønner hvor viktig det er å verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les også

AUF vil ha vern av Lofoten og oljeskatt opp på Aps landsmøte


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.