SiD

Regjeringens HRS-støtte undergraver religionsfriheten | Omar Akhtar

  • Omar Akhtar (21), Rød Ungdom
Det offentlige tilskuddet til Human Rights Service er blitt en symbolsak for Fremskrittspartiet, skriver Omar Akhtar. På bildet: finansminister Siv Jensen (Frp).

Si ;D-innlegg: Regjeringen bør skamme seg.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I takt med at den offentlige debatten om islam og innvandring er blitt polarisert det siste tiåret, er også den innvandrings- og islamkritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) blitt radikalisert.

For få uker siden publiserte informasjonsansvarlig i organisasjonen, Hege Storhaug, et innlegg på deres nettsider der hun mente at Norge bør følge Tsjekkias eksempel. Mange parlamentarikere i landet tar nemlig til orde for å forby islam.

Urovekkende

Uttalelsen fra HRS er ikke bare kontroversiell. Det er urovekkende at en offentlig finansiert organisasjon tar til orde for å innskrenke religionsfriheten i Norge.

Omar Akhtar, Rød Ungdom

Denne høsten har det vært konflikt mellom de borgerlige partiene om støtten til Human Rights Service. Mens sentrumspartiene har vært skeptiske til å bevilge statlig støtte til organisasjonen, er det offentlige tilskuddet blitt en symbolsak for Fremskrittspartiet (Frp). Høyre har stille forsøkt å finne et kompromiss mellom de to fløyene. Det endte med at HRS vil motta over en million kroner i statlig støtte.

Setter menneskerettigheter til side

Frp har hele veien argumentert for at HRS driver integreringsarbeid, og at de derfor må få offentlig tilskudd. En gang i tiden var HRS med på integreringsdugnaden gjennom å sette utfordringer knyttet til innvandring og integrering på politikernes dagsorden. Det vil alltid være viktig å prate om de grunnleggende menneskerettighetene til blant annet kvinner, barn og seksuelle minoriteter i konservative og fundamentale religiøse menigheter.

Men den siste tids uttalelser fra HRS viser at organisasjonen neppe kan uttale seg om integreringsarbeidet og sameksistens – de er villige til å tilsidesette menneskerettigheter for å fremme sin egen sak.

Regjeringen bør skamme seg over å være med på å undergrave religionsfriheten og de demokratiske verdiene vårt land er tuftet på.

  • Les mer om debatten her:

Les også

  1. KrF: Støtter kutt for Human Rights Service

  2. Frp-ere vil ha omkamp om budsjettkutt for Human Rights Service


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Islam
  2. Menneskerettigheter