Fremtiden er ikke fullt så mørk | Liam Rivli

  • Liam Rivli (16)
    Liam Rivli (16)
Elbil-salget går bedre enn noen gang før både i Norge og globalt, skriver Liam Rivli. På bildet: Elbiler av merket Renault Twizy på Drammen havn.

Si ;D-innlegg: Det jobbes på spreng i hele verden for å senke utslippene våre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi har tidligere kunnet lese her på Si ;D at flere ungdommer er svært bekymret for fremtiden og dagens klimapolitikk.

Jeg skjønner at det er lett å bli bekymret og føle at politikerne ikke gjør nok. Men det er mange lyspunkter og tiltak som fører oss nærmere målene det internasjonale samfunnet har satt seg.

Veien dit er lang og kostbar, men vi er på vei.

Det jobbes på spreng

Hvis vi hører på klimaforskerne, er vi på full fart mot et punkt hvor det er for sent å snu. Men verdenssamfunnet takler flere og flere av disse utfordringene med en stadig økende hastighet.

Liam Rivli, nestleder, Follo Unge Høyre

Bare det at store deler av verden har anerkjent klimaproblemet, er et av de største skrittene vi kunne ta.

Vi har innsett at noe må gjøres, og det jobbes på spreng i hele verden for å senke utslippene våre. Tiltak gjøres overalt rundt oss.

  • Her er et av innleggene Rivli svarer på:
Les også

Markus Refsdal: Nyttårstale fra en ungdom som er i ferd med å miste håpet

I Kina, som har en av de største andelene biler i verden, har man sagt man ønsker å forby salg av diesel- og bensinbiler i løpet av nær fremtid. I Polen jobber man for å få landet vekk fra kull for strøm, og elbil-salget går bedre enn noen gang før både i Norge og globalt.

Trenger oljen mer enn noen gang

Når det kommer til oljen, trenger vi den kanskje nå mer enn noen gang. La oss være realistiske, det grønne skiftet er lang fra billig.

Akkurat nå er realiteten den at fornybart koster mer enn ikke-fornybart, og for land i vekst er det mer lønnsomt heller å forurense litt enn å betale mer.

Men utgiftsgapet mellom de to energikildene minker for hvert år, og IRENA (det internasjonale byrået for fornybar energi) sier at fornybare energikilder blir billigere og billigere og vil innen 2020 nå samme kostnadsnivå som ikke-fornybare.

Vi må forske og finne bedre løsninger

Så hvordan kommer man dit? Jo, ved å investere.

Man må forske og finne nye, bedre og billigere løsninger. Og penger trengs for å gjennomføre og teste de nye løsningene.

Vi må i årene som kommer bruke veldig mye penger for å gjennomføre det grønne skiftet. For det er ikke slik at det å gi tilskudd til grønne løsninger, eller å fjerne avgifter for elbiler, er gratis.

Man trenger en solid inntektskilde for å balansere pengebruken og tillate oss å bruke enda mer på grønne løsninger.

Så lenge behovet i verden for olje er der, bør Norge fortsette å være en internasjonal leverandør av olje. Oljen vil hjelpe oss å komme fortere nærmere en utfasing av oljen.

De siste årene har det offentlige og det private kommet sammen, og vi ser en stadig utvikling av grønn teknologi. Vi har i Norge sett at det gjøres grønne investeringer som for eksempel Fjord 1 sine elferger. Yara skal erstatte lastebiler med elbåter.

Man kan alltids bekymre seg for alt, men her er det liten grunn til bekymring. Regjeringen Solberg øker tilskuddene til grønn energi mer enn noen gang, og fremtiden vår er både lys og grønn.

  • Les også:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.