SiD

Det fossile hjørnet: Vi eldre har opparbeidet oss en omfattende og allsidig erfaring i bilkjøring | Jørgen Jensen

  • Jørgen Jensen (71)
Vegard Godtfredsen glemmer at en bilfører som har kjørt bil i 40–45 år, har en betydelig kjøredistanse bak seg.
Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Er det riktig at eldre sjåfører får beholde lappen bare ved en enkel legesjekk? spør Vegard Godtfredsen (18) på Si ;D fredag.

Jeg skjønner din frustrasjon over bilførere i moden alder. Noen ganger kan både du og jeg ha grunn til å ergre oss over en «mann med hatt» eller kvinne som kjører litt forsiktig. Likevel ser det ut til at du har et noe forenklet syn på saken.

Du glemmer at en bilfører som har kjørt bil i 40–45 år, har en betydelig kjøredistanse bak seg. Han har opparbeidet seg en omfattende og allsidig erfaring i bilkjøring.

At det har gått svært mange år siden han tok lappen, betyr bare at han den gang kvalifiserte seg til å ta fatt på sin karrière som bilfører. Det betydde ikke da, like lite som for din del i dag, at han er en ferdig utdannet, ufeilbarlig, erfaren eller utlært bilfører.

Her er innlegget Jørgen Jensen svarer på:

Les også

Når bør bestefar avskiltes? | Vegard Godtfredsen

Om denne herren med hatt ikke lenger skulle egne seg for bilkjøring, vil det sannsynligvis bero på medisinske og eller svekkede mentale forhold, snarere enn reduserte kvalifikasjoner rent trafikalt. Derfor vil og bør en slik vurdering være en del av den medisinske undersøkelsen som alle eldre må gjennomgå med visse mellomrom, heller enn at man skal plage folk med ny kjøreprøve i tide og utide. Jeg ser verdien av et frivillig oppfriskningskurs, men dette bør heller være på frivillig basis enn tvangsmessig.

Hilsen «en herre med hatt» som fortsatt er aktiv i trafikken og føler seg fortrolig med det.


13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D