Å legge ned pelsdyrnæringen vil være katastrofalt for mange | Milan Aran

  • Milan Aran (20)
    Milan Aran (20)
    Unge Høyre
Pelsdyrnæringen har, etter min mening, faktisk en av de beste dyrevelferdsordningene i Norge, skriver Milan Aran (18).

Si ;D-innlegg: Ikke døm en hel næring på grunn av Facebook-videoer fra Kina.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den kommende blågrønne regjeringen har godkjent en ny politisk plattform. Der er de blitt enige om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge.

Ifølge Dyrevernalliansen har Norge i dag rundt 250 pelsdyrfarmer. Hele 72 av disse er i fylket Rogaland som jeg kommer fra.

Å legge ned den norske pelsdyrnæringen vil være katastrofalt for menneskene som jobber med det. Et stort tap for fylket, samt landet i sin helhet.

Hyppigst kontrollert

Årsakene til å forby pelsdyrnæringen er ikke tilstrekkelige. Dersom man skal gå inn for et forbud, burde det være et godt grunnlag for det, for eksempel at dyr lider unødig.

Pelsdyrnæringen har en vei å gå på mange områder, som annet dyrehold også har, men utgangspunktet i dag er at dyrene opplever tilstrekkelig god dyrevelferd.

Mennesker som behandler dyrene sine fælt, burde og skal straffes for det.

Derfor har regjeringen kommunisert, via den samme politiske plattformen, et landsdekkende dyrepoliti.

Pelsdyrnæringen blir hyppigst kontrollert av alle næringer i landbruket, og i 2013 var 80 prosent av inspeksjonene fra Mattilsynet uanmeldte. Det er bred enighet om at det er tilstrekkelig god dyrevelferd i Norge.

Man bør ikke dømme en hel næring på bakgrunn av noen Facebook-videoer av dyremishandling i Kina.

Norge som eksempel

Pelsdyrnæringen har, etter min mening, faktisk en av de beste dyrevelferdsordningene i Norge.

Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen.

Derfor har pelsdyrbøndene både et etisk og økonomisk insentiv til å stelle godt med dyrene. Norge kan derfor være et eksempel for land som Kina og Russland å se opp til, både for etiske og økonomiske grunner.

Norske pelsdyr spiser om lag 50 000 tonn slakte- og fiskeavskjær som ellers kunne utgjort et avfallsproblem, ifølge Norsk Pelsdyralslag.

Etter at minken og reven er avlivet og pelset, blir resten av dyret brukt til produksjon av biodiesel og sement.

Pelsdyrfarmene omsetter for flere hundre millioner i året og er en enormt viktig økonomisk ressurs. Det er viktig å ta vare på handel og god eksport, derfor spiller pels en viktig rolle for arbeidsplasser og internasjonal handel.

Pelsdyrnæringen har viktige norske verdier og utgjør en betraktelig økonomisk ressurs. Vi kan ikke forby virksomheten for hundrevis av bønder på bakgrunn av så uholdbare grunner.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Her er flere saker om samme tema: