Mangfoldet i det offentlige ligger mange år etter | Sumaya Jirde Ali

Det er hårreisende at de norske kvinnebladene og magasinene nesten bare inkluderer kvinner med lys hudfarge, skriver Sumaya Jirde Ali (18).

Si; D-innlegg: Hvorfor finner vi ikke flere ikke-etnisk norske i reklamer, filmer, magasiner og i offentlige etater?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I sommer var jeg i London. Byen har et mangfold med mange forskjellige mennesker som lever side om side med hverandre. Denne representasjonen ser du i offentligheten blant annet i magasiner, på plakater, i reklamer og på jobb.

Vannet smaker derimot piss. En kald Imsdal var det eneste jeg tenkte på helt til tante kjøpte et vannfilter. Norge har derfor mye bedre vann enn dem, men mangfoldet i det offentlige ligger mange år etter London.

Blenda-hvit

De siste tiårene er Norge blitt mer multikulturelt. Hvorfor har det seg da slik at vi i 2016 ikke finner flere ikke-etnisk norske i reklamer, filmer, magasiner og i offentlige etater?

Regjeringen snakker stadig om hvordan statlige virksomheter burde speile befolkningen. Likevel er regjeringen blenda-hvit. Dette er et samfunnsproblem som er blitt skjøvet under teppet.

Jeg forstår ikke hvordan politikerne kan snakke så flittig om integrering når de selv er verstingene i klassen.

Hvorfor er det så mye ekskludering?

For at integreringen skal fungere, må den gå begge veier. Det er ikke nok at innvandrerne skal tilpasse seg. De må få rettferdige muligheter fra samfunnet, og da er det ikke rom for ekskludering, hverken i det offentlige eller i det private.

Bekreftelse

En annen ting som er hårreisende, er at de norske kvinnebladene og magasinene nesten bare inkluderer kvinner med lys hudfarge. Hvorfor er det så mye ekskludering?

Jeg applauderer London fordi de stadig fikk meg til å stoppe opp foran store plakater som var så langt unna de blenda-hvite jeg er så vant til i Norge.

Å se mennesker som er lik en selv, er en bekreftelse på at du er en del av samfunnet, og at du er representert.

Det er så mye i dagens samfunn som bare tilfredsstiller én gruppe, og det er så urettferdig og kvalmende å være vitne til. Hvordan skal jeg kunne reise meg opp og vokse, når mine spirer blir kastet bort før de får grodd?

Alle vet at resultatet hadde vært annerledes hvis alle hadde hatt samme utgangspunkt.


Sumaya Jirde Ali er ikke den eneste som etterlyser mangfoldet i samfunnet:

Les også

Hva går det av nordmenn? Hvor har det blitt av høfligheten, ydmykheten og mangfoldet? spør anonym (19)

Les også

Den mørke jenta (19): TV2, jeg savner den mørke jenta

Les også

Jeg var bedre kvalifisert til jobben enn vennen min. Men han var etnisk norsk - og fikk den, skriver Abdirahman Hassan (18)


Hør Aftenpodden Si ;D: Tre hijab-debattanter svarer kommentarfeltet

Nazima Ansari (20), Amina Bile (18) og Fatema al-Musawi (20) bruker alle hijab og har diskutert det i debattspaltene.

Her svarer de på de krasseste kommentarene under innleggene sine: