SiD

Munchmuseet ser ut som et mishandlet flytårn

  • Embla Eskilt Hagalisletto
    Embla Eskilt Hagalisletto
    18 år
Jeg er ikke en arkitekt, men en ung betrakter som ser et stygt bygg, skriver Embla Eskilt Hagalisletto (18).

Hvis et bygg vekker avsky hos majoriteten av oss, har noe gått veldig galt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Flere av Edvard Munchs verker, som «Angst», «Sjalusi» og «Begjær», gjenspeiler det menneskelige sjeleliv. For et par uker siden åpnet det nye Munch-museet, også kalt Lambda.

Det er et museum som rommer fargerik og livlig kunst, som gjenspeiler menneskelivets store dramaer. Men huset som rommer kunsten, fremstår som en grå og enorm kloss.

Stygt bygg

Åshild Wangensten Bjørvik, som er arkitekt, skrev nylig en debattinnlegg til forsvar for Lambda. Hun kritiserer «sneversynte osloborgere» for å ha et konservativt syn på bygningen.

Munch selv var både nyskapende og grensesprengende. Derfor skriver hun at «er det en bygning som ikke trenger å være koselig, så er det Munchmuseet». Jeg er helt uenig i dette.

Jeg er ikke en arkitekt, men en ung betrakter som ser et stygt bygg. Det er vi som skal se på det hver dag. Vi skal gå imot og forbi det. Se det på avstand og på nært hold. Vår opplevelse er viktigst.

Hvis et bygg vekker avsky hos majoriteten av oss, har noe gått veldig galt.

Mange av de norske arkitektene som har uttalt seg om museet, har pekt tilbake på sine egne helter: nemlig modernismens pionerer.

Jeg vil heller gå tilbake til antikken. Romerske Marcus Vetruvius Pollo (født 80 f.Kr., død 15 f.Kr.) er svært sentral for arkitekturens historie. Han skrev «Om arkitektur», det eldste verket om arkitektur som vi vet om.

Verket består av ti bøker, som er et idémessig fundament for Vestens byggekunst. I verket legger han frem tre ulike krav: Et byggverk skal innbefatte skjønnhet (venustas), holdbarhet (firmitas) og nytte (utilitas).

Modernistisk kloss

Definisjonen av skjønnhet legger vekt på at «byggverk må være vakre og til glede for menneskene». Helt siden begynnelsen av Lambda-prosjektet har det strømmet inn negativ kritikk.

Denne responsen tyder på at bygningen støter mange mennesker ifra seg, fremfor å være til glede for dem.

I kritikken påpekes blant annet det store gapet mellom byggets fasade og Munchs kunst. De iskalde, skarpe veggene av glass og aluminium står i grell kontrast til de myke buene i Munchs glødende malerier.

For at folk skal like et byggverk, bør det også være tilgjengelig for alle. La oss ta høyden som et eksempel. Vil det 13 etasjers museet virke innbydende på mennesker med høydeskrekk? Neppe.

Kanskje vil vi venne oss til modernistiske klosser som Lambda i fremtiden. Men det kan ta noen 1000 år. Det har tross alt gått over 2000 år siden antikken, og fremdeles elsker vi dens søyler, buer og ornamenter.

For varmt

Aftenposten har nylig skrevet om at manglende kjøling vil føre til en altfor høy temperatur om sommeren, og da må turismen begrenses.

I artikkelen står det at «et museum uten riktig kjøling og klima går hardt utover skjøre kunstverk». Allerede ved åpningen står bygget i fare for å ødelegge Munchs kunst og må oppgraderes.

Ifølge Vitruvius betyr holdbarhet at «byggverk må være stabile, varige og motstandsdyktige mot påkjenninger». Altså oppfyller ikke Lambda det antikke kravet om holdbarhet.

Fraktet med heisekran

Kravet om nytte (utilitas) forklarer at byggverk må være både brukbare og formålstjenlige. Munchs store malerier kunne ikke fraktes inn hovedinngangen, men måtte flyttes inn i bygget via heisekran, montert på en båtlekter.

Dette tyder på at museet heller ikke er særlig formålstjenlig, og dermed er det siste kravet brutt.

Sett i et helhetsperspektiv bommer Lambda på alle av Vitruvius’ tre krav. De grunnleggende behovene om holdbarhet og nytte er ikke ivaretatt.

Om bygget er vakkert eller ei, får vurderes av hver enkelt, selv om det åpenbart ser ut som et mishandlet flytårn.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Munchmuseet
  2. Arkitektur