Omskjæring: De eneste som tar feil, er de som mener at saken er enkel | Haakon Gunleiksrud

  • Haakon Gunleiksrud (20), sentralstyremedlem Humanistisk Ungdom
Omskjæring legger en religiøs og kulturell markør på gutten resten av livet uten at gutten har mulighet til å motsette seg dette, skriver Haakon Gunleiksrud (20).

Si ;D-innlegg: Hvilken frihet er viktigst?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Etter at Frps landsmøte forrige helg vedtok at de ønsker et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn, har debatten rast.

Religionsfriheten og foreldreretten settes opp mot barnas rettigheter, og de eneste som tar feil, er de som mener at saken er enkel.

Omskjæring av guttebarn åtte dager etter fødselen er et eksplisitt religiøst påbud i jødedommen.

Man kan ikke være jødisk mann uten å være omskåret, så dilemmaet «Skal vi tillate omskjæring av gutter eller skal det ikke være lov å være jøde i Norge?» er ikke å sette saken på spissen.

Legger markør

I muslimske miljøer er det også vanlig at guttebarn omskjæres, men dette er i større grad en del av kulturen i muslimske land, og er ikke religiøst begrunnet.

Omskjæring er et irreversibelt, kirurgisk tiltak som legger en religiøs og kulturell markør på gutten resten av livet uten at gutten har mulighet til å motsette seg dette.

Før landsmøtet til SV ble det foreslått en aldergrense på 15 år for rituell omskjæring. Dette forslaget ble derimot trukket.

Men poenget fra både SV og Frp handler om at barn også har religionsfrihet og at de til en viss grad blir fratatt denne ved den permanente markøren.

Til forskjell fra Norge omskjæres i USA et enormt flertall av nyfødte guttebarn. Begrunnelsen skal omhandle hygiene og beskyttelse mot urinveisinfeksjon, samt forebygging av hiv og aids.

Man kan da spørre seg om det er så farlig å bli omskåret hvis det ikke skader deg?

Vanskelig konklusjon

Medisinsk helt uproblematisk er det derimot ikke, da det finnes eksempler på menn som har opplevd ulemper som betennelser og blødninger, og skulle ønske de aldri var omskåret.

Les også

Benjamin King: Jeg ble omskåret som liten. Frp har rett når de ønsker et forbud

I verste fall kan en omskjæring risikere penisamputasjon eller dødsfall.

Respekten for friheten til å utøve egen religion sitter dypt hos mange og skal veie tungt.

Men burde det veie opp mot prinsippet om å beskytte barn fra tiltak som frarøver dem muligheten til å bestemme over egen kropp? Skal ikke religionsfriheten ende der andres frihet begynner?

Det er vanskelig å konkludere når konsekvensen av et slikt forbud kan være at jøder ikke kan bo i Norge.

Det som derimot er enklere å enes om, er at det er bedre at omskjæringen skjer i helseinstitusjoner med smertelindring og akuttberedskap tilgjengelig.

Et forbud vil mulig føre til kun å skyve prosessen ut av trygge omgivelser.


Lese mer om omskjæring av guttebarn?