Året er 2040. Oljeinntektene skrumper, eldrebølgen skyller inn. Her er ungdomspolitikernes løsninger

ARENDAL (Aftenposten): – Folk må være forberedt på å jobbe flere timer i uken og stå lenger i arbeid, sa Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre under ungdomspartilederdebatten fredag.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Ungdomspartienes ansikter gjennomgikk også en tidsreise - fra 2017 til 2040.

Fremtidens velferdsstat var ett av hovedtemaene da Aftenposten og Arendalsuka arrangerte ungdomspartilederdebatt fredag.

  • Se debatten øverst i saken

Politikerne ble konfrontert med følgende scenario: Året er 2040, oljeinntektene skrumper, og eldrebølgen skyller inn. Hvor skal vi kutte?

– Jeg er sikker på at vi i 2040 har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer allerede, sa Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre.

Store endringer

SSB forventer at én av fem nordmenn vil være mer enn 70 år gamle i 2060. Til sammenligning er bare hver niende person fylt 70 år i dag.

Økningen vil bety langt færre i arbeid, og langt flere pensjonister. Mange flere enn i dag vil trenge helse- og sosialtjenester.

Unge Høyre-leder Tonning Riise er sikker på at kutt i sykelønnen og at pensjonsreformen i offentlig sektor allerede har skjedd i 2040.

– Folk må være forberedt på å jobbe flere timer i uken og stå lenger i arbeid, og vi må ha et helt annet krav til effektivisering enn vi har i dag, sa han under debatten.

Slik ser ungdomspartilederne ut i 2040, ifølge vår aldersmaskin. Bak fra venstre: Anna Kvam (Grønn Ungdom), Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU), Kristian Tonning Riise (Unge Høyre), Mani Hussaini (AUF) og Linn-Elise Øhn Mehlen (Rød Ungdom). Fremme fra venstre: Ida Lindtveit Røse (KrFU), Ada Arnstad (Senterungdommen), Andrea Sjøvoll (SU) og Tord Hustveit (Unge Venstre).

Den forventede levealderen for kvinner og menn i 2040 er henholdsvis 87 og 84 år, hvis SSBs hovedalternativ slår til. Det er tre og fire år lenger enn i dag. Folketallet vil være 6,3 millioner, ifølge prognosene.

AUF-leder Mani Hussaini er ikke enig i premisset om at det må kuttes i velferdsstaten for at den skal være bærekraftig.

– Vi har råd til fremtidens velferdsstat. Det klarer vi gjennom å få flere i arbeid og å ha en god skole. Velferdsstaten er ikke truet av fremtiden, men av Frp og Høyre i regjering, sa AUF-lederen.

Les også

Fraværsgrense, klima og regjering ble også diskutert. Du kan lese mer om debatten her

Mindre sykelønn

Særlig sykelønnsordningen ble heftig debattert. Norge ligger på topp i sykefravær blant land vi sammenligner oss med. Med dagens ordning har alle arbeidstakere rett til full lønn fra første sykedag.

Alle unntatt Rød Ungdom, SU og AUF vil gjøre endringer og kutte i ordningen. Grunnen: De mener dagens ordning ikke er forenlig med en bærekraftig velferdsstat.

– Jeg vil at velferdsstaten skal være like sterk for mine barnebarn. Da må vi gjøre omprioriteringer. Vi kan ikke late som utviklingen ikke skjer, sa Tord Hustveit i Unge Venstre.

AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom er uenig og mener kuttene vil treffe feil.

– Syke mennesker blir ikke friske eller mer motiverte til å gå på jobb av mindre penger. Vi kan ikke kutte i velferdsstaten, vi må styrke den. Det gjør vi blant annet gjennom å øke skattene slik at de som har mest, bidrar mest, sa Andrea Sjøvoll i Sosialistisk Ungdom.

Les også

Usikker på hvordan man faktisk stemmer? Tegnehanne viser vei

Rød Ungdom er redd kutt i sykelønnen vil skyve folk ut i andre sosialtjenester og ytelser.

– I stedet burde vi se på hva som gjør dem syke i utgangspunktet, sa leder Linn-Elise Øhn Mehlen.

Senterungdommens Ada Arnstad tok til ordet for en reduksjon i sykelønnen fra 100 til 90 prosent. Hun er mer redd for å måtte kutte den med 50 prosent om noen år, enn å kutte litt i den i dag.

– Men dette er med unntak av kroniske og psykise lidelser, presiserte hun.

Ønsker gjennomgang

Ida Lindtveit Røse, Kristelig Folkepartis Ungdom, er lei av at dagens politikere skyver regningene foran seg til neste generasjon.

Hun mener tiden er inne for en gjennomgang av dagens velferdsordninger.

– Flere av dem ble laget på ulike måter i ulike tider, og det er ikke sikkert de treffer like godt i dag.

Blant annet ønsker hun å skattelegge barnetrygden for å øke den til de som trenger den mest.

Fpu-leder Bjørn-Kristian Svendsrud, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og A

Fremtidens skattesystem

Hviken rolle skatt skal ha i å finansiere fremtidens velferdsstat, var også et sentralt tema.

– Jeg forstår ikke hvorfor vi skal kutte i inntektene til velferdsstaten, sa AUF-leder Mani Hussaini.

Les også

Duell: Hvem er den beste statsministeren for unge? Les svarene, og bedøm selv

Utsagnet ble møtt med beskyldninger fra FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud om at AUFs eneste løsning er å øke skattene.

– AUF forstår ikke at vi er avhengige av at mennesker skal ha penger de vil investere i nye arbeidsplasser for at velferdsstaten skal gå rundt, sa han.

Unge Høyre-lederen på sin side kan ikke garantere at det ikke vil være nødvendig å øke skattene i 2040.

– Men da vil det være bedre å øke dem fra et lavt nivå enn fra høyt nivå, sa han.