Norske utenlandsstudenter er viktige ressurser. Hvorfor ser ikke regjeringen det?

  • Bård Ragnvald Johnsen Kleven
Debattanten studerer ved University of North Carolina at Chapel Hill.

Er det ikke i krevende tider en så rik stat som Norge bør hjelpe studentene sine?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Aldri før har de globale utfordringene vært så komplekse som i den tiden vi lever i nå. Det er krig i Europa, global oppvarming, energi- og matkrise og økonomiske nedgangstider. Disse problemene kan bare løses ved aktivt internasjonalt samarbeid.

Global utdanning er avgjørende for å kunne bidra i arbeidet med å løse verdensproblemer. Forståelsen norske studenter tilegner seg om andre kulturer, språk og sosiale og politiske systemer ved å studere i utlandet, gir en uvurderlig fordel i internasjonalt arbeid.

Nedprioriterer kommende generasjoner

Regjeringen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) foreslår å kutte i støtten til utenlandsstudenter i det nye statsbudsjettet. Det vil være å nedprioritere kommende generasjoners mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse for å løse problemene verden står overfor. Kuttet signaliserer til verden at Norge ikke er motivert til å løse globale problemer.

Konsekvensen av å gi mindre støtte til studier i utlandet kan bli en stor reduksjon av utenlandsstudenter. I tillegg kan kvaliteten på utdanningen som studentene tilegner seg, bli dårligere. Kutt i støtten til utenlandsstudenter tar vekk muligheten for mange til å studere ved dyre og anerkjente læresteder av kvalitet og i utlandet generelt.

Tøffe økonomiske tider er et dårlig argument

I en tid med global økonomisk usikkerhet er utdanning i utlandet allerede blitt mer kostbart. Siden 2018 har prisen på dollar økt mer enn 20 prosent. Norske studenter i USA ser allerede en enorm kostnadsøkning. Det gjelder ikke kun i USA, men for mange andre norske studenter verden rundt.

Istedenfor å øke støtten til studentene i utlandet foreslår politikerne å gjøre en slik utdanning nærmest uoppnåelig. Argumentet for kuttet er tøffe økonomiske tider. Men er det ikke i slike tider at staten, spesielt en stat med så enorm rikdom som vi har i oljefondet, bør hjelpe studentene sine?

Tøffe økonomiske tider er et dårlig argument for ikke å investere i nye globale aktører. Det er tross alt vi unge studenter som skal løse fremtidens internasjonale problemer.

Innlegget er støttet av Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) USA.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!