SiD

Inga Marte Thorkildsen diskrediterer ikke elevene | Mari Nordeng

  • Mari Nordeng
    Styremedlem, Oslo Sosialistisk ungdom
Hvis det er noen i denne konflikten som diskrediterer elevene, er det i hvert fall ikke Inga Marte Thorkildsen, men heller Utdanningsetaten, skriver Mari Nordeng (21).

Si ;D-innlegg: SVs skolepolitikk fremmer læring og trivsel fremfor pugging og stress.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Les også

Osloskolen funker! | Oscar Chr. Husebye

Oscar Husebye skriver at «Testregimet hjelper oss». Jeg er, i likhet med Husebye, fornøyd med skolegangen i Oslo. Men det er mye som kan og må forbedres.

Blant annet testregimet. Det er fullt mulig å oppnå gode faglige resultater uten det skyhøye nivået på antall tester og mengde lekser vi ser i dag.

Det stjeler tid fra læring og skaper unødvendig og skadelig stress og press.

Kun fokus på prestasjon

I motsetning til det Husebye skriver, er det ingenting i byråd Inga Marte Thorkildsens politikk eller retorikk som diskrediterer elevene. Tvert imot.

SVs skolepolitikk fremmer læring og trivsel fremfor pugging og stress. Dagens barn og unge opplever et usunt karakterpress.

Stadig flere stresser seg syke. Som elev under disse forholdene mister man perspektivet på hvorfor man skal lære.

Fokuset ligger for mange kun på å prestere. Oslo-skolen er Høyres hjertebarn, men tilvenningen til «Høyreskolen» har skapt et bilde av at kunnskap fordrer et puggeregime med sykelig høy stressfaktor.

Sannheten er at man ikke må velge mellom godt læringsutbytte og god helse. Med SVs politikk får vi begge deler! Mindre testing er ikke bare bra for psyken.

Det gir også mer tid til effektiv og grundig læring. Elevene får mer overskudd og kapasitet til å sette seg inn i fagstoff, fremfor å pugge fakta som kun skal rables ned på et prøveark.

I tillegg får lærerne mer tid til å planlegge og gjennomføre læringsrike timer og til å følge opp hver enkelt elev.

Upopulært, men til det beste

I 2015 stemte Oslo-borgerne for et rødgrønt byråd, en kursendring i Oslo-politikken og en bedre skolehverdag for elever i byen vår. Mange lærere har gitt uttrykk for at de etterlengtede endringene ikke er iverksatt til tross for at byrådet har vedtatt ny politikk. Bl.a. i VG 21.09.18(1) og i Klassekampen 22.09.18(2) kommer det fram at mange lærere er kritiske til utdanningsetaten.

En etat som motarbeider en ansvarlig byråds politiske prosjekt, har misforstått sin rolle. En god byråkrat skal sette sin ære i å jobbe for en hvilken som helst politisk ledelse.

Etter tøffe budsjettforhandlinger i byrådet er det klart at det skal kuttes i utdanningsetaten for å unngå kutt i skolene. Det er selvsagt upopulært hos gjeldende etat, men uten tvil det beste for elevene. Det er tross alt de som er de viktigste.

Hvis det er noen i denne konflikten som diskrediterer elevene, er det i hvert fall ikke Inga Marte Thorkildsen. Det er heller Utdanningsetaten.

Elevorganisasjonen er enig med oss. Lærerne er enige med oss: Testregimet kan ikke bestå, elevene trenger en bedre skolehverdag med mer læring og mindre pugging.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Skolepolitikk
  3. Inga Marte Thorkildsen
  4. Skole og utdanning
  5. Politikk