SiD

Vi er ikke ferdige med å snakke om den blendahvite regjeringen | Hussain og Viljugrein

 • Agnes Viljugrein (21), leder og Mansoor Hussain (18), skoleringsansvarlig, AUF i Oslo

Si ;D-innlegg: Når vi kritiserer regjeringen for å være blendahvit, betyr det ikke at vi ønsker å telle hvor mange etniske grupper som representeres.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Unge Høyre, vi har et problem. Vi har et demokratisk problem. Men dere ser hverken ut til å være progressive eller løsningsorienterte.

Det burde ikke overraske, historien har ikke vist oss noe annet.

«Vi trodde at kvotering på bakgrunn av hudfarge eller etnisitet var et tema vi var ferdig med for lenge siden,» skriver Wali Gilani (21) og Mehmet Kaan Inan (21) fra Unge Høyre på Si ;D 26. januar, som et svar på vår kritikk.

 • Les kritikken: Erna Solbergs hvithvite regjering

Men nei, vi er ikke ferdige med å snakke om den blendahvite regjeringen til Erna Solberg.

Agnes Viljugrein (21), leder i Oslo AUF

Vi gikk i bresjen

Opposisjonen har påpekt mangelen på personer med flerkulturell bakgrunn, legitimitet hos våre fremste tillitsvalgte – og ikke minst lederansvar midt oppi alt dette.

Det har bare gitt oss én type reaksjon fra Unge Høyre: Dere vil ha kvotering! Dere er mer opptatt av hudfarge enn kvalitet!

Å redusere et spørsmål om mangfold til bare å dreie seg om kvotering, er det bare Unge Høyre som klarer. Mangfold handler om noe mer.

Mangfold handler om representasjon. Representasjon er helt avgjørende for legitimiteten. Og har vi ikke legitimitet, er det ett spørsmål som gjenstår: Hvem er det vi egentlig representerer?

Mansoor Hussain (18), skoleringsansvarlig i AUF i Oslo

Er dere med?

Denne helgen er det årsmøte i AUF i Oslo, hovedstadens største politiske ungdomsparti. Når vi ser tilbake på de 115 årene vi har eksistert, ser vi stolt på den bevegelsen vi har fått lov til å være en del av. Arbeiderbevegelsen har stått i bresjen for å utvide demokratiet ved hver eneste korsvei.

Men kampen for demokrati slutter ikke det sekundet vi får rettighetene skrevet inn i norsk lov. Vi må jobbe med strukturerer og kulturer hver eneste dag.

AUF i Oslo ønsker å stå i bresjen for den kampen. Hvor står Unge Høyre?

Prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017 viser at én av tre som har opplevd hatefulle ytringer, sier at de er blitt mer forsiktige med å ytre seg. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn påvirkes sterkere enn andre, spesielt når de utsettes for de groveste ytringene.

Kan Unge Høyre være med på å erkjenne at når noen grupper vegrer seg mer enn andre for å bruke ytringsfriheten, vil det bidra til å undergrave demokratiet?

Vi mener det er et felles ansvar å ta kampen mot dette. Er Unge Høyre med?

Les også

Aftenposten mener: Etniske minoriteter bør være representert i regjeringen

Vi kan bedre

Når vi snakker om «blendahvit regjering», handler det ikke om å telle antall etniske grupper representert i regjeringen. Det handler om å ansvarliggjøre den til enhver tid sittende regjering.

Det handler om at uansett farge på regjeringen, bør det være et mål å representere befolkningen på en best mulig måte.

Og nei, vi kaster ikke stein i glasshus, alle partier må ta sin del av ansvaret her.

Den rødgrønne regjeringen hadde ved sin avgang i 2013 én statsråd og én statssekretær med flerkulturell bakgrunn. Det er ikke godt nok. Vi må gjøre det bedre ved neste korsvei. Ikke bare det, vi må bygge struktur og kulturer som bringer oss til det målet.

Vi vil mer. Ikke bare for oss selv, men for hele samfunnet rundt oss.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les om kvotering og bakgrunn:

 1. Les også

  Mansoor Hussain i AUF: Erna Solbergs hvithvite regjering

 2. Les også

  Gilani og Kaan Inan i Unge Høyre: En god regjering defineres ikke av hvor stor andel som har minoritetsbakgrunn

 3. Les også

  Katja Busuttil i Unge Venstre foreslår å kvotere elever med mindre privilegert bakgrunn inn på videregående skoler med ressurssterke elever

Les mer om

 1. Si ;D
 2. Unge Høyre
 3. Regjeringen
 4. AUF
 5. Demokrati
 6. Erna Solberg