Få Jesus ut av klasserommet!

Rami Chumber (14) mener at det er viktig at elevene ikke forholder seg passivt til skolegangen sin.

Jeg er lei av at KrF tråkker på skolegangen min.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

En av sakene KrF fikk gjennomslag for da de underskrev regjeringsavtalen med Høyre og Frp, var at RLE-faget (Religion, Livssyn og Etikk) skulle endres til KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

Denne endringen er, etter min mening, noe av det mest skjødesløse, hensynsløse og respektløse som har skjedd innen norsk skolepolitikk.

Jeg lurer på om «vi og dem»-mentaliteten dette faget nå utvilsomt vil føre til er noe vi vil ha i klasserommet, med tanke på antisemittismen og islamofobien som florerer i skolene våre, om man skal tro det som står i avisene.

Jeg stiller også spørsmål ved at "rundt halvparten" av undervisningen skal handle om én religion .

Et annet av fagets formål er at eleven skal få en bedre forståelse for andre religioner og livssyn, noe jeg mener denne endringen motarbeider.

Jeg mener elever, lærere og foreldre har et ansvar når det gjelder slike saker, kanskje i større grad enn politikerne.

Det er viktig at elever ikke forholder seg passive til skolegangen sin, og jeg vet jeg ikke er den eneste som er misfornøyd med retningen KRLE-faget har tatt.

Jeg er lei av at KrF tråkker på skolegangen min!

Følg Aftenposten Si;D påFacebookogTwitter

Les også

Hvorfor sladrer vi egentlig?

Les også

Mennesker kan være grufulle

Les også

«Jeg lever ikke med kreft, men min bror gjør det, og han har det ganske fint»

Rami Chumber (14)