Vi må se hudfarge i barnehagen | Jasien Osman

  • Jasien Abdalle Osman (20)
Jeg husker en jente som kom gråtende bort til meg og fortalte at noen hadde sagt at hun ikke fikk være med på leken fordi hun er annerledes, skriver Jasien Abdalle osman (20), barnehagelærerstudent.

Minoritetsbarn blir utsatt for mobbing på grunn av sin etnisitet. Hvorfor snakker vi ikke med barna om det?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Rammeplanen for barnehagen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Det er en forskrift til barnehageloven som detaljert forklarer hvordan man skal jobbe i barnehagen.

Ifølge rammeplanen er en av oppgavene barnehagene har, å jobbe med diskriminering og rasisme i barnehagen. Da er det viktig at personalet har god nok kunnskap om mangfold, etnisitet og menneskeverd til å håndtere slike situasjoner.

Barn diskriminerer også

I barnehagen har det vært situasjoner der minoritetsbarn er blitt utsatt for mobbing på grunn av sin hudfarge eller etnisitet. Når slike problemer oppstår, virker det som om personalet skyver dette bort og ikke ønsker å snakke med barna om dette. Barnehageansatte bør heller ta opp relevante temaer som angår hudfarge.

Slik gir vi barna forståelse for andre kulturer og etnisiteter. Barn må få god nok kunnskap om ulike grupper i samfunnet.

Jeg har sett diskriminering av barn i barnehagen. Jeg husker en jente som kom gråtende bort til meg og fortalte at noen hadde sagt at hun ikke fikk være med på leken fordi hun er annerledes. I slike situasjoner er det viktig å snakke med barn om hudfarge.

Jasien Abdalle Osman (20), barnehageassistent

Det er viktig å ha dialog med barna om at det ytre ikke har noe å si for hvem man er. Mangfold i barnehagen er også viktig for å jobbe med diskriminering og rasisme i barnehagen. Når barn ser minoritetsgrupper, klarer de å forholde seg til dem.

Vi fremmer menneskeverd

De fleste som jobber i dagens barnehager, er enten etnisk norske eller født i Norge. Det virker som at det er blitt tabu å snakke om andre hudfarger i barnehagen. Man vil ikke se problemet i barnehagen, eller så vil man ikke håndtere slike situasjoner på grunn av lite
kunnskap om minoritetsgrupper.

Vi er inne i en tid der diskriminering og rasisme i barnehagen må bli satt søkelys på. Etniske og kulturelle ulikheter burde ikke være et problem i dagens barnehager. Hvis personalet ikke er bevisst på andres hudfarger, blir det vanskelig å jobbe med dette i barnehagen.


Har du fått med deg disse innleggene?

Les også

Min lillebror skal slippe å bli overvåket på butikken fordi han er mørk i huden

Les også

Blir du krenket når vi sier at rasismen står sterkt i Norge?

Les også

Hvis usikkerheten er prisen jeg må betale, får det heller gå

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.