SiD

Ung filosofi: Hvilken makt har vi over det onde? | Oscar Limyr

  • Oscar Limyr (18)
    Oscar Limyr (18)
Selv om det kan argumenteres for at vi lever i en god verden, er det noe som ikke gjør verden til en Disney-film, skriver Oscar Limyr (18).

Kanskje det ikke finnes en helt objektiv ondskap å slåss mot, men at mennesket har en felles forståelse av hva som er ondt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ung filosofi: 18. og 19. mars er det NM i filosofi for videregående elever. I den forbindelse vil vi i ukene fremover trykke noen tekster fra unge filosofer.

Tidligere har ondskap blitt begrunnet gjennom et gudsbegrep, men i vår tid er ikke dette relevant i samme grad. Vi har beveget oss over til et samfunn der menneskers handlinger hovedsakelig blir tolket som et produkt av deres arv og miljø.

Er dermed også onde handlinger et produkt av arv og miljø? Altså ting som vi ikke har en mulighet til å kontrollere? Eller finnes det en måte å holde seg unna ondskapen på?

Oscar Limyr (18).

Ikke en Disney-film

Selv om det kan argumenteres for at vi lever i en god verden, er det noe som ikke gjør verden til en Disney-film. For eksempel finnes det insekter som bruker hele livet sitt på å bore seg inn i barns øyne for å gjøre dem blinde.

Insektet prøver kun å overleve i sitt miljø, og de fleste vil derfor ikke mene at insektet er en ond skapning. Verden har bare ikke noe moralsk kompass den lever etter. Den anser alle handlinger som nøytrale. Det er bare vi mennesker som oppfatter handlingene som onde gjennom vårt kompass.

Kan denne logikken overføres fra insektet til mennesket og gjøre oss uskyldige i verdens nøytrale øyne?

Enkeltpersonens ondskap vil da gå ut på hvordan vi takler impulsene vi har om å gjøre onde handlinger sett ut ifra vår egen moral. Vår eneste måte å kjempe mot vår iboende ondskap vil være å enten handle eller ignorere slike impulser. Denne evnen kan allikevel kun eksistere hvis vi tar fri vilje for gitt.

Avhenger av fri vilje

Hvis du ikke har fri vilje, kan mange argumentere for at du er maktesløs til å ta egne valg. Dette synet ville dermed forkaste alle tanker om å handle moralsk hos mennesket. Dette ville mest sannsynlig ledet til et samfunn uten moral.

Les mer ung filosofi: – Hva lengter du etter?

I et slikt samfunn ville nok mange brukt sin manglende makt over sin egen moral som unnskyldning for å utføre onde handlinger. Dermed blir tanken om at mennesket kan styre sin egen moral et middel som hindrer ondskap.

Vi har altså muligheten til å kontrollere faktorene som gjør at vi begår onde handlinger. Hvis vi vet at vi har denne makten, kan vi også unngå å gjøre ondt.

Født godhjertet også

Kanskje det ikke finnes en helt objektiv ondskap å slåss mot, men at mennesket har en felles forståelse av hva som er ondt. Og gjennom fri vilje har man mulighet til å håndtere ondskapen.

Egoisme og egenvinning er begge egenskaper som ligger i mennesket gjennom evolusjonen, men det er ditt valg om å vektlegge verdiene du er blitt tildelt i størst mulig grad. Dette er den lille makten vi har over det onde.

Jeg tror altså ikke at det finnes en kraft av ondskap i mennesket, men at den fremkommer som et produkt av verden vi lever i og hvordan vi forholder oss til de moralske valgene vi tar.

Mennesket er ikke kun født med onde egenskaper, men også med altruisme og godhjertethet. Det er vårt moralske ansvar å prøve så godt vi kan å utnytte disse idealene til det fulleste.


Les mer fra serien:

Les også

  1. Ung filosofi: Døden og hva så?

  2. Ung filosofi: Hva lengter du etter?

  3. Ung filosofi: Kanskje er det tanken som teller?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.
Les mer om

  1. Filosofi
  2. Arv
  3. Miljø