Spør skolemakten: Fire spørsmål til ministeren om fritt skolevalg

  • Amalie Lereng
    Si ;D-ansvarlig
  • Si ;D-redaksjonen

Er innføring av fritt skolevalg over hele landet for overstyrende? Det må kunnskapsministeren svarer på i ukens «Spør skolemakten»-spalte.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Spørsmål: «I kjølvannet av en protest av et kommune- og fylkestingsvalg har det kommet meg for øre at regjeringen ønsker å innføre fritt skolevalg som nasjonal standard. Dette vil erstatte dagens løsning, der det er opp til fylket selv hvilken inntaksordning man ønsker.

Fritt skolevalg har vært et tidvis hett tema i valgkampene rundt om i landet. Det er tross alt et av de større ideologiske delene av videregående opplæring fylkene har fått bestemme, i alle fall frem til nå.

Jeg stiller meg derfor spørrende til at kunnskapsministeren nå ønsker å ta denne valgfriheten fra fylkeskommunene.

Pr. dags dato benyttes fritt skolevalg i 9 av 18 fylker, regionsbasert opptak i 4 av 18 fylker, nærskoleprinsippet i 4 av 18 fylker, og regionsbasert opptak på Vg1 og fritt skolevalg på Vg2 og Vg3 (Vest-Agder).

De fleste fylker har i tillegg lokale tilpasninger av de forskjellige modellene. Dette gir meg et inntrykk av at de lokale tillitsvalgte i stor grad er i stand til å vurdere hvilken løsning som passer best i sitt fylke, og at én løsning ikke passer alle.

På bakgrunn av dette vil jeg komme med noen konkrete spørsmål:

– Hva er behovet for et sentralt gitt reglement?

– Deler du inntrykket av et behov for lokale tilpasninger i inntaksordningene til de ulike fylkene?

– Deler du tanken om at de lokale har best grunnlag til å vurdere hva som er den beste løsningen for sitt område, også når de kommer til en annen konklusjon enn regjeringen?

– Erkjenner du at dette kan oppleves overstyrende?»

Ole Kristian Lona Moa (18), Elevorganisasjonen.

  • Under 21 år? Send inn ditt spørsmål nederst i saken

Kunnskapsministeren svarer:

«Hei, Ole Kristian. Takk for et viktig spørsmål som skaper engasjement både blant elever og politikere.

Inntaksordningen til videregående skole har vært debattert så lenge jeg kan huske. De ulike modellene har både sine svakheter og sine styrker. I dag varierer det mellom fylkene om elevene får velge hvilken videregående skole de vil gå på.

Jeg mener fritt skolevalg er mest rettferdig, skriver kunnskapsministeren i ukens spalte.

For meg og regjeringen har hensynet til elevene vært det viktigste. Jeg mener fritt skolevalg er mest rettferdig. Fylkespolitikere har mange viktige oppgaver, men jeg mener at oppgaven om å velge skole – den bør elevene få ta selv.

Som elev bestemmer du ikke hvor foreldrene dine har valgt å bo. Med nærskoleprinsippet blir det foreldrenes bosted som avgjør hvilken skole elevene skal gå på.

Med dagens ordning, hvor fylkene avgjør om det skal være fritt skolevalg i fylket, får noen elever større frihet til å velge enn andre.

Forslag med tilpasninger

Med fritt skolevalg er det opp til elevene selv å jobbe for å få gode nok karakterer til å komme inn på ønsket linje eller skole. Det er mer rettferdig, for det kan du som elev i større grad gjøre noe med.

Begge forslagene vi har ute på høring, inneholder tilpasninger som fylkene kan bruke, det som ligger i bunn, er at elevene får minst to skoler med samme utdanningsprogram de kan velge mellom.

Skaper debatt

Fritt skolevalg skaper debatt. Men den aller viktigste debatten jeg håper vi nå får, er hvordan lokalpolitikere skal lykkes med den aller viktigste jobben: nemlig hvordan de skal heve kvaliteten og sikre gode videregående skoler over hele landet som elevene vil gå på.

Skoler med gode lærere og godt miljø. For selv om fritt skolevalg betyr at elevene tar valget, så slutter ikke jobben for fylkespolitikerne.»

Hilsen Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister (H)


Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!